Info-presse en ligne
Ressources pour les journalistes accrédités
Accès membres / Devenir membre

DÜNYA BANKASI GRUBU DAHA GENİŞ FİNANSAL ERİŞİM İÇİN ÇAĞRIDA BULUNUYOR

Disponible en: Español, français, العربية, English, العربية, 中文
Communiqué de presse n°:2008/116/DEC

İletişim:

Washington: Merrell Tuck (202)473-9516

Mobil: (202) 415-1775

mtuckprimdahl@worldbank.org

Kavita Watsa (202) 458-8810

kwatsa@worldbank.org

 

 

WASHINGTON, 13 Kasım 2007 – Gelişmekte olan birçok ülkede yetişkinlerin yüzde 50-80 oranında finansal hizmetlere yetersiz erişimi “Herkes için Finansal İmkân? Finansal Erişimi Genişletmede İzlenebilecek Politikalar ve Düşülebilecek Tuzaklar” isimli yeni Dünya Bankası araştırma raporuna konu olmuştur. Daha fazla haneye ve de küçük ve orta ölçekli işletmelere ihtiyaçları olan finansal hizmeti sağlamaktaki eksiklik, gelişmede fren etkisi göstermektedir.

 

Mikro finans sanayinin fakir fertlere kredi sağlamada gösterdiği gelişmeye de dikkat çeken rapor hariç tutulan bütün kişiler ve firmalara da hizmet götüren daha geniş mali stratejiler konusunda çalışmalara yer veriyor. Rapora göre işlerin artması ve yükselen gelirler, küçük işletmeler için daha fazla olanak sağlayarak özellikle en fakir kesimin ve en küçük firmaların bahsi geçen finansal hizmetlerden yararlanmalarını öngörüyor.

 

Dünya Bankası Mali ve Özel Sektör Kıdemli Araştırma Müdürü ve aynı zamanda da raporunun başyazarlığını yapan Asli Demirguç-Kunt Finansal hizmetlere erişimi teşvik eden reformlar gelişme takviminin kalbinde olmalıdır” diyor ve ekliyor: “Daha iyi bir finansal erişim ekonomik büyümeyi artırmanın yanı sıra yoksullukla savaşta ve zengin ve fakir arasındaki gelir uçurumlarının azaltılmasına yardımcı olur.”

 

Özellikle kırsal kesimlerde bulunan veya gayri resmi sektörlerde faaliyet gösteren yoksul kişiler ve küçük firmalar finansal erişime sahip olmada hizmetlere uzaklık, gereken resmi belgeleri tamamlanmaktaki başarısızlık ve fahiş maliyetler gibi birçok engelle karşı karşıya kalıyorlar. Ütopya`da her 100.000 kişi başına birden az banka şubesi bulunuyor ve Kamerun’da cari hesap açtırmak 700 dolara ( kişi başına düşen milli gelirden daha fazla) mal oluyor. Sahra çölünün güneyinde kalan Afrika ülkelerinde hane başına yalnızca yüzde 20 oranında kişisel finansal kurum hesabı bulunuyor.

 

Gelişmekte olan ülkelerdeki daha büyük firmaların yüzde 30’uyla karşılaştırıldığında, küçük firmalardan yalnızca yüzde 15’inin yeni yatırımları dışardan finanse ediliyor. Finansal erişim olanakları bulunmadığında küçük ve yeni kurulmuş firmalar tasarruf ve potansiyel gelişim konularında engellerle karşı karşıya kalacaktır.

 

Rapora göre hükümetler kurumları güçlendirmeli ve işlem maliyetlerini düşürecek yeni teknolojileri kanunlaştırmalı. Araştırma ayrıca rekabetin özendirilmesini (yabancı bankaların girişi dahil olmak üzere) ve doğru düzenleyici teşviklerin sağlanmasını tavsiye etmektedir.

 

Buna karşılık, hükümetlerin kredi sübvansiyonları veya hükümetin sahip olduğu mali kuruluşlar aracılığı gibi yöntemler ile doğrudan müdahalesi ters etkide bulunup, özel sektörün yoksullara hizmet götürme oranının düşmesine neden olabilir.

 

AYRINTILI BULGULAR

 

Hükümetlere yapacak çok şey düştüğü için mali hizmetlere ulaşımı geliştirme hala birçok ülke için önemli bir siyasi zorluk teşkil etmektedir. Politika yapıcıları gerçekçi hedefler saptamalıdır. Örneğin zayıf kredi politikaları birçok açıdan ulusal refahın artmasına engel olmuştur.

 

Politikaların ve müdahalelerin vaka analizlerini sunan ve kapsamlı verilerden analizler ortaya koyan rapora göre mali sektörde hükümet politikaları aşağıda belirtilen konular üzerine yoğunlaşmalıdır:

 

Kurumsal reformlara öncelik vermek

  • Rapora göre kamulaştırmaya karşı mülkiyet haklarının korunmasını sağlamak gibi geniş kapsamlı (ve çoğunlukla uzun dönemli) kurumsal reformların yanı sıra belli bazı reformlara öncelik vermek kısa ve orta vadede finansal erişimin gelişmesine yardımcı olacaktır.
  • Bu reformlara kredi kayıtlarını, leasing ve faktöring mevzuatlarını oluşturmak gibi istihbarat altyapısının geliştirilmesi ve bireysel para verenlerin yaptığı borç sözleşmelerinde maddi teminat gibi konuların iyileştirilmesine olanak veren işlemlerin sağlamlaştırılması dahildir.

 

Uygun maliyetli teknolojileri teşvik etmek

  • Rapora göre düşük maliyetli internet ve cep telefonu merkezli mali hizmetlerini yasal engellemeler olmadan arttırılmasına olanak verilmelidir. Mevzuatta yapılacak zamanlı güncellemeler sözleşmelerin net olarak icra edilebilir olmasını sağlayacaktır.

 

  • Daha geleneksel altyapıların yokluğunda ortaya çıkan yüksek birim maliyetlerinin azaltılması için cep telefonlarını kullanan “m-finance”nin ilk başarı örnekleri Filipinler (başlangıçta kayıtlı 4 milyon kullanıcı), Güney Afrika, Kongo, Zambiya ve Kenya’dır.

 

Rekabeti ve istikrarı teşvik etmek

  • Hükümetler bankların özel kuruluşlara ait olmasını ve yabancı bankaların piyasaya girişi de dâhil olmak üzere açıklığı ve rekabeti özendirmeli ve verimli ve sürdürülebilir hizmetin sağlanması için doğru düzenleyici teşvikleri sağlamalıdır. 

 

  • Finansal erişimi geliştirmek için uygulanacak politikalar mali gelişmişliğe göre değişiklik gösterebilir. Örneğin istikrarı teşvik etmeyi ve yoksullara kötü koşullarla borç vermeyi engellemeyi amaçlayan bir politika (örn: yönetmelik ve denetim) finansal erişime kötü etkide bulunabilir.

 

En yoksula ulaşmak

  • Sübvansiyon olmadan en yoksullara mali hizmet götürmek hala zordur. Krediler en yoksullar tarafından ihtiyaç duyulan tek ya da birçok durumda ana mali hizmet olmadığı için rapor sübvansiyonların modern Pazar ekonomisine katılımın şartlarından olan tasarruf ve ödeme hizmetlerindeki engellerinin aşılmasında kullanılmasını tavsiye eder.

 

-
Permanent URL for this page: http://go.worldbank.org/2HI1MNBR20