Click here for search results

Biến đổi khí hậu

Available in: English

Trên toàn cầu, Ngân hàng Thế giới đóng vài trò chủ yếu về tài trợ cho các hoạt động nhằm làm thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm bớt tác động của biến đổi khí hậu, kể cả vai trò đầu tàu trong việc phát triển các thị trường các-bon – hiện là những thị trường đang trực tiếp rót vốn dành cho mục đích phát triển sạch và ít phát thải các-bon.

Xin mời quý vị tham khảo trang Web của Ngân hàng Thế giới về biến đổi khí hậu để có được thông tin đầy đủ về chủ đề này cũng như về các hoạt động của Ngân hàng Thế giới trong lĩnh vực này.

Tại Việt Nam, Ngân hàng Thế giới hiện có nhiều hoạt động và dự án đầu tư đang được triển khai. Các hoạt động và dự án đầu tư này sẽ tăng lên đáng kể trong những năm tới.

Việc phối hợp với Chính phủ, các nhà tài trợ khác và các tổ chức phi chính phủ là rất quan trọng bởi vì có rất nhiều các nghiên cứu và dự án đa dạng về biến đổi khí hậu đang được triển khai hay đang trong kế hoạch triển khai tại Việt Nam.

Cộng tác với nhiều đối tác khác, Ngân hàng Thế giới đã đưa ra và duy trì một bảng ma trận đơn giản tổng hợp các hoạt động biến đổi khí hậu tại Việt Nam. Nhắp chuột vào đây (XLS 538kb) để đọc bản mới nhất. Ma trận có một phần thông tin vắn tắt và đường dẫn liên kết với các thông tin cụ thể hơn về 25 hoạt động biến đổi khí hậu Ngân hàng Thế giới đang tham gia tại Việt Nam. Một số các hoạt động được đề cập đến trong các phần dưới đây.

Ngân hàng Thế giới đã có các khoản đầu tư nhằm giúp Việt Nam ứng phó và thích nghi với biến đổi khí hậu, ví dụ như giảm nhẹ rủi ro thiên tai, đa dạng hóa nông nghiệp và phát triển cơ sở hạ tầng.

Về góc độ giảm tác động của biến đổi khí hậu, chúng tôi hỗ trợ với các khoản đầu tư đề làm giảm tác động của Việt Nam đối với biến đổi khí hậu toàn cầu thông qua hỗ trợ phát triển năng lượng tái tạo, cải thiện hiệu quả năng lượng và tăng cường quản lý rừng.

Một chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu của Ngân hàng Thế giới cũng đang được soạn thảo.

Thích nghi với biến đổi khí hậu

 Công tác phân tích sự thích nghi với biến đổi khí hậu

Cho đến nay, công tác phân tích của chúng tôi tập trung chủ yếu vào phát triển nông thôn và môi trường đô thị. Một số ví dụ về các công tác phân tích của chúng tôi hiện nay về biến đổi khí hậu là:

 • Nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới từ năm 2007 về tác động của nước biển dâng đối với các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam.
 • Nghiên cứu trên phạm vi toàn cầu về góc độ kinh tế của thích nghi với biến đổi khí hậu (EACC) bao gồm các nghiên cứu về lĩnh vực cụ thể tại Việt Nam như nông nghiệp, nước, cơ sở hạ tầng vùng duyên hải (hải cảng), rừng, thủy sản và xã hội.
 • EACC còn nghiên cứu mô hình cân bằng tổng thể khả tính (CGE) của nền kinh tế để tìm hiểu các tác động kinh tế vĩ mô liên ngành có thể xảy ra do biến đổi khí hậu.
 • Phân tích kinh tế và phân tích ngành về nông nghiệp, phát triển nông thôn và quản lý tài nguyên thiên nhiên ở Việt Nam năm 2009 và 2010: công việc đang triển khai trong khuôn khổ hoạt động phân tích và tư vấn (AAA) do nhóm Phát triển Nông thôn thực hiện.
 • Một số nghiên cứu liên quan đến giảm nhẹ rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu do Quỹ Giảm nhẹ Rủi ro Thiên tai Toàn cầu (GFDRR) tài trợ.
 • Các thành phố thích ứng với biến đổi khí hậu.

Đầu tư Dự án

 • Hành động khởi động về biến đổi khí hậu trong gói Tín dụng Hỗ trợ Xóa đói Giảm nghèo số 8 (PRSC8) đã mở đầu cuộc đối thoại chính sách về các vấn đề kinh tế liên quan đến biến đổi khí hậu.
 • Dự án Bảo tồn và Phát triển đất ngập nước (P042568).
 • Dự án Quản lý Rủi ro Thiên tai (P073361).

 Giảm nhẹ Tác động của Biến đổi Khí hậu

Song Sai Gon o nhiem nang do nuoc thai sinh hoat va cong nghiep.Đề làm giảm tác động của biến đổi khí hậu trong tương lai đòi hỏi phải giảm phát thải khí nhà kính hoặc hấp thu lượng các-bon thừa. Đối với Chính phủ Việt Nam, hoạt động giảm nhẹ tác động của biến đổi khí hậu không quan trọng bằng các hoạt động thích nghi căn cứ vào mức độ dễ bị tổn thương cao của Việt Nam trước tác động của biến đổi khí hậu và một thực tế là Việt Nam là nước phát thải tương đối ít khí nhà kính. Do vậy, là một nước đang phát triển Việt Nam có khả năng tận dụng những lợi ích lớn bằng cách cam kết triển khai các hoạt động giảm nhẹ tác động. Đầu tư vào việc giảm nhẹ tác động có thể thu hút được dòng tài chính từ các nước phát triển là những nước có khả năng chọn phương thức trả tiền cho các nỗ lực giảm nhẹ tác động ở Việt Nam nhằm đạt được mục tiêu giảm nhẹ tác động của chính họ. Đầu tư vào công nghệ là một phần của chuyển đổi nền kinh tế sang tăng trưởng ít phát thải các-bon cũng sẽ mang lại lợi ích cả về kinh tế lẫn công nghệ.

 Công tác phân tích về giảm nhẹ tác động của biến đổi khí hậu

 • Nghiên cứu Hỗ trợ Tài chính các-bon tìm hiểu các phương án tài trợ từ quỹ tín dụng các-bon (đang hoàn thành)
 • Kế hoạch hành động năng lượng tái tạo ESMAP năm 2002.
 • Nghiên cứu cơ chế phát triển sạch (CDM) năm 2005.

Các dự án đầu tư về giảm nhẹ tác động của biến đổi khí hậu

 • Dự án năng lượng tái tạo P103238 (240 triệu đôla Mỹ)
 • Dự án cải thiện hiệu quả hệ thống, cổ phần hóa và tái tạo (P066396) (348 triệu đôla Mỹ)
 • Dự án SEIER được tài trợ của GEF (P073778) (4,5 triệu đôla Mỹ)
 • Dự án DSM và hiệu quả năng lượng được tài trợ của GEF (P071019) (18 triệu đôla Mỹ)
 • Dự án năng lượng nông thôn 2 được tài trợ của GEF (P080074) (5.2 triệu đôla Mỹ)
 • Dự án loại trừ dần các chất CFC và methyl bromide theo Nghị định thư Montreal (dù là các chất phá hủy tầng ozone, đây cũng là khí nhà kính (P083593)
 • Dự án quản lý chất thải vật nuôi ở Đông Á (P079610)
 • Dự án Giao thông đô thị Hà Nôi được tài trợ của GEF (P085393) (10 triệu đôla Mỹ)


Xem thêm nội dung liên quan khác:

Báo cáo Kỹ thuật:

 1. Phát thải các-bon trong lĩnh vực giao thông ở Việt nam vẫn cao 
 2. Phát triển và thích ứng với biến đổi khí hậu ở Việt Nam: Định hướng chiến lược cho Ngân hàng Thế giới

Last updated: 2011-02-11
Permanent URL for this page: http://go.worldbank.org/0UUOSI4M20