Click here for search results

ພິທີເປີດຂະບວນການປູກຈິດສໍານຶກການອະນຸລັກສັດປ່າ ໄດ້ເລີ້ມຂຶ້ນທີ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Available in: English

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ, ວັນທີ 1 ທັນວາ 2009  ອົງການຕ່າງໆຂອງລັດຖະບານລາວ, ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ,ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ,ບໍລິສັດຕ່າງໆ ແລະ ປວງຊົນລາວ ໄດ້ພ້ອມພຽງກັນ ເຂົ້າຮ່ວມໃນງານພິທີເປີດຂະບວນການປູກຈິດສໍານຶກການອະນຸລັກສັດປ່າ ແລະ ສະກັດກັ້ນ ການຄ້າຂາຍສັດປ່າ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໃນວັນທີ 26 ພະຈິກ ທີ່ ຜ່ານມາ.

 

ຂະບວນການປູກຈິດສໍານຶກການອະນຸລັກສັດປ່າ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໄດ້ເລີ້ມຕົ້ນຂຶ້ນພ້ອມໆກັບຊ່ວງໄລຍະເວລາ ຂອງການຈັດງານ ມະຫະກໍາກິລາຊີແກມ ຊຶ່ງຈະໄດ້ຈັດຂຶ້ນທີ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 9-18 ທັນວາ 2009. ງານມະຫະກໍາກິລາທີ່ສໍາຄັນຂອງພາກພື້ນ ດັ່ງກ່າວນີ້ ແມ່ນວາລະໂອກາດອັນເໝາະສົມ ໃນການເຜີຍແຜ່ ແລະ ເນັ້ນໜັກເນື້ອໃນ ກ່ຽວກັບຄວາມສໍາຄັນຂອງ ຊີວະນາໆພັນຂອງລາວ ແລະ ກ່ຽວກັບການຄ້າສັດປ່າທີ່ຜິດກົດໝາຍ ໃຫ້ແກ່ ປະຊາຊົນລາວ ແລະ ແຂກທີ່ຈະເຂົ້າມາທ່ອງທ່ຽວງານດັ່ງກ່າວ. 

 

ທ່ານ ຄຳເຈນ ວົງໂພສີ,ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການ ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງ ອັນຮີບດ່ວນກ່ຽວກັບວຽກງານດັ່ງກ່າວ ໂດຍທ່ານໄດ້ຮຽກຮອ້ງໃຫ້ປະຊາຊົນທຸກທົ່ວໜ້າ ໃຫ້ເຫັນຄວາມສໍາຄັນ ຂອງສັດປ່າທີ່ມີຕໍ່ ຊັບພະຍາກອນຂອງຊາດ ຊຶ່ງທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ:ລັດຖະບານລາວ ຢາກເນັ້ກໜັກເຖິງບົດບາດອັນສໍາຄັນຂອງ ປະຊາຊົນລາວ ແລະ ແຂກທີ່ມາທ່ຽວລາວ ໃນການປົກປັກຮັກສາສັດປ່າ ໂດຍການປະຕິເສດທີ່ຈະຊື້, ຂາຍ ຫຼື ບໍລິໂພກສັດປ່າ.

 

ຄວາມຕ້ອງການສັດປ່າ ທັງພາຍໃນ,ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ແມ່ນສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ຈໍານວນສັດທີ່ໃກ້ຈະສູນພັນ ມີອັດຕາຫຼຸດໜ້ອຍລົງ ເຊັ່ນ ເສືອໂຄ່ງອິນໂດຈີນ,​ ຊະນີ, ລິນ, ຊ້າງອາຊີ, ປາຝາ ແລະ ເຕົ່າ ທັງພາຍໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ປະເທດເພື່ອນບ້ານ.

 

ການສູນເສຍສັດປ່າຊະນິດດັ່ງກ່າວນີ້ ພ້ອມໆກັບສັດປ່າອີກຈໍານວນຫຼາຍ ທີ່ໃກ້ຈະສູນພັນ ແມ່ນວິກິດການ ອັນໃຫຍ່ຫຼວງ ຕໍ່ການສູນເສຍອັນສໍາຄັນທາງດ້ານຊີວະນາໆພັນຂອງໂລກມະນຸດເຮົາ.ການສູນເສຍທາງດ້ານ ຊີວະນາໆພັນ ແມ່ນໄພຂົ່ມຂູ່ຮ້າຍແຮງ ຕໍ່ລະບົບນິເວດວິທະຍາ ລວມໄປເຖິງ ຕໍ່ມະນຸດ ຍອ້ນວ່າ ຊີວະນາໆພັນ ມີຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ສຸຂະພາບ,ຄວາມເປັນຢູ່ທີ່ດີຂອງຄົນເຮົາ ແລະ ທີ່ສໍາຄັນໄປກວ່ານັ້ນ ແມ່ນຄວາມຍືນຍົງ ຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດທັງຫຼາຍ.

 

ໃນເວທີສາກົນ, ການຄ້າຂາຍສັດປ່າແບບຜິດກົດໝາຍ ແມ່ນຈັດຢູ່ໃນອັນດັບ 3 ຂອງບັນດາການຄ້າ ແບບຜິດກົດໝາຍ ຊຶ່ງຮອງຈາກ ການຄ້າອາວຸດ ແລະ ຢາເສບຕິດ. ຕໍາຫຼວດສາກົນໄດ້ຄາດຄະເນໄວ້ວ່າ ການຄ້າສັດປ່າແບບຜິດກົດໝາຍ ຕົກເປັນຈໍານວນເງິນປະມານ 10 ຫາ 20 ລ້ານໂດລາ ໃນແຕ່ລະປີ.

 

ອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ແມ່ນເຂດທີ່ມີຄວາມເຄັ່ງຮອ້ນທີ່ສຸດ ວ່າດ້ວຍການຄ້າສັດປ່າແບບຜິດກົດໝາຍ  ແລະ ສປປ ລາວ ກໍ່ເປັນປະເທດທີ່ສະໜອງສັດປ່າ, ບໍລິໂພກສັດປ່າ ແລະ ຍັງເປັນປະເທດທາງຜ່ານ ຂອງການຄ້າຂາຍສັດປ່າ ແລະ ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງອື່ນໆ.​

 

ທ່ານ ພັດຈະມູຕຸ ອີລັງໂກວານ, ຜູ້ຕາງໜ້າທະນາຄານໂລກ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ໄດ້ກ່າວວ່າ ສັດປ່າ ໃນປະເທດຕ່າງໆ ກໍຄືໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນລ້ວນແລ້ວແຕ່ກໍາລັງຖືກໄພຄຸກຄາມ ຊຶ່ງເປັນຜົນເນື່ອງມາຈາກ ຄວາມກົດດັນຈາກການພັດທະນາທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ການສູນເສຍທີ່ຢູ່ອາໃສ ແລະ ການປ່ຽນແປງ ດິນຟ້າອາກາດ. ດັ່ງນັ້ນມັນຈຶ່ງມີຄວາມສໍາຄັນທີ່ສຸດ ທີ່ພວກເຮົາຈະຕ້ອງພ້ອມກັນ ຊ່ວຍເຫຼືອໃນການຢຸດຕິ ກິດຈະກໍາຕ່າງໆ ທີ່ຜິດກົດໝາຍ ແລະ ຊ່ວຍກັນຮັບປະກັນວ່າ ສັດທີ່ໃກ້ຈະສູນພັນ ສາມາດມີຊີວິດຢູ່ໄດ້ຢ່າງຍືນຍົງ. ທ່ານໄດ້ກ່າວຢໍ້າຕື່ມອີກວ່າ: ການລັກລອບຄ້າຂາຍສັດປ່າ ຢູ່ ສປປ ລາວ ແມ່ນຜິດກົດໝາຍ ແລະ ມີໂທດຕາມກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ.

 

ຂະບວນການປູກຈິດສໍານຶກການອະນຸລັກສັດປ່າ ແມ່ນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ອົງການຊ້າງອາຊີ, Free the Bears Fund, ມູນນິທິແດນອິດສະຫຼະ (Freeland Foundation), Green Discovery Laos, ອົງການອະນຸລັກທຳມະຊາດ (IUCN), ກອງທຶນປ້ອງກັນເສືອ (Save the Tiger Fund), ໂຄງການພັດທະນາປ່າ​ໄມ້ ​ແລະ ຊົນນະ​ບົດ ​ແບບ​ຍືນ​ຍົງ (SUFORD), ອົງການອະນຸລັກສັດປ່າ (WCS), ກອງທຶນສັດປ່າໂລກ (WWF), ທະນາຄານໂລກ,  ແລະ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກ ບໍລິສັດ Tiger Beer, ບໍລິສັດ Tigo Lao, ບໍລິສັດ ນໍ້າເທີນ 2 ແລະ ບໍລິສັດເທີນຫີນບູນ. 

 

ຂະບວນການນີ້ ຈະປະກອບດ້ວຍກິດຈະກໍາໃນການໃຫ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕ່າງໆ ໂດຍນໍາໃຊ້ ປ້າຍໂຄສະນາ, ໂປດສະເຕີ, ໂຄສະນາທາງວິທະຍຸ ແລະ ໂທລະພາບ ພ້ອມກັນນັ້ນ ກໍຈະມີການພົບປະ ກັບຜູ້ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມງານມະຫະກໍາກິລາຊີແກມ ພາຍໃນງານອີກດ້ວຍ. ພິທີເປີດຂະບວນການປູກຈິດສໍານຶກ ການອະນຸລັກສັດປ່າ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນທີ່ສູນພາສາຟຣັງ ທີ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຊຶ່ງພາຍໃນງານ ກໍມີການສະແດງຕ່າງໆ ຈາກນັກຮ້ອງຂອງລາວ.

 

ຈາກບັນນາທິການ

 

ຂໍ້ມູນຫຍໍ້ກ່ຽວກັບຂະບວນການປູກຈິດສໍານຶກການອະນຸລັກສັດປ່າ

 

ໜວ່ຍປະຕິບັດງານເພີື່ອຕ້ານການຄ້າຂາຍສັດປ່າລາວ ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 2009 ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍ ກົມປ່າໄມ້ (ກອງອະນຸລັກຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້) ແລະ ກົມກວດກາປ່າໄມ້. ໜວ່ຍງານດັ່ງກ່າວ ມີໜ້າທີ່ໃນການປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້ ແລະ ປ່າອະນຸລັກ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໂດຍການອະນຸລັກຮັກສາ ແລະ ປົກປັກຮັກສາ ຊີວະນາໆພັນ, ພ້ອມກັນນັ້ນກໍຍັງໄດ້ປ້ອງກັນ,ຕິດຕາ ແລະ ສະກັດກັ້ນ ອາຊະຍາກໍາ ທີ່ກ່ຽວພັນກັບ ປ່າໄມ້ ແລະ ສັດປ່າ. ໜ່ວຍປະຕິບັດງານ ປະກອບດ້ວຍຜູ້ຕາງໜ້າຈາກ ລັດຖະບານ,ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ.​

 

ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍໜ່ວຍປະຕິບັດງານ ຂະບວນການປູກຈິດສໍານຶກການອະນຸລັກສັດປ່າ ໄດ້ເລີ້ມຕົ້ນຂຶ້ນ ໃນທ້າຍເດືອນພະຈິກ 2009 ຊຶ່ງກົງກັບງານສະເຫຼີມສະຫຼອງມະຫະກໍາກິລາຊີແກມ ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ໃນເວທີສາກົນ, ການຄ້າຂາຍສັດປ່າແບບຜິດກົດໝາຍ ແມ່ນຈັດຢູ່ໃນອັນດັບ 3 ຂອງບັນດາ ການຄ້າແບບຜິດກົດໝາຍ (ຊຶ່ງຮອງຈາກ ການຄ້າອາວຸດ ແລະ ຢາເສບຕິດ), ແລະ ອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ແມ່ນເຂດທີ່ມີຄວາມເຄັ່ງຮ້ອນທີ່ສຸດ ວ່າດ້ວຍການຄ້າສັດປ່າ ແບບຜິດກົດໝາຍ ຊຶ່ງ ສປປ ລາວ ກໍ່ຖືກໃຊ້ໃຫ້ເປັນປະເທດທີ່ສະໜອງສັດປ່າ, ບໍລິໂພກສັດປ່າ ແລະ ປະເທດທາງຜ່ານ ຂອງການຄ້າສັດປ່າ ແລະ ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ.​

ເວັປໄຊສ໌: www.wildlifetradelaos.org

 

 

ຂໍ້ມູນຫຍໍ້ກ່ຽວກັບໂຄງກາງອະນຸລັກເສືອໂລກ

 

ໂຄງ¡¾­-º½­÷ìñ¡-À¦õºÂì¡ຂອງ ພາຍໄຕ້ການສະໜັບສະໜູນຂອງທະນາຄານໂລກ -À»ñ©-¸¼¡-»È¸´-¡ñ®-®ñ­©¾-¯½-Àê©-ê†ມີເຂດທີ່ຢູ່º¾-Ħ-¢º¤-À¦õº (TRCs) -Áì½ ºö¤¡¾­-¥ñ©-ª˜¤-¦¾¡ö­-ªÈ¾¤Å -ເຊັ່ນ­: ¡º¤êô­¦ñ©¯È¾Âì¡, ອົ¤¡¾­º¾­÷ìñ¡¦ñ©¯È¾,  -Áì½ ¦½-«¾-®ñ­-¦½-´ò©-§-­¼­ -À²ˆº-¦½Îñ®¦½Îø­-¡¾­¥ñ©-ª˜¤-¯½ªò®ñ© -´¾©-ª½¡¾­-»ó®-©È¸­ -Áì½ ເປັນ®÷ìò´½¦ò©-¦ø¤ µøÈ-²œ­ê†-ªö¸-¥ò¤ -Áì½ ì½¹¸È¾¤¯½Àê© -À²ˆº-¯ö¡-¯Éº¤-À¦õºÃ­ê¿´½§¾©.ໂຄງການອະນູລັກເສືອ ໂລກ  ແລະ ກອງທຶນປ້ອງກັນເສືອ ໄດ້ ມອບທືນເພີ່ມເຕີມຈຳນວນ 15ລ້ານໂດລ້າ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂະບວນການດັ່ງກ່າວ, ຊຶ່ງຄຽງຄູ່ກັບວຽກງານການພັດທະນາແຜນປະຕິບັດການອະນຸລັກເສືອແຫ່ງຊາດຂອງລາວ.

 

ຖ້າຕ້ອງການຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ຫຼື ຕ້ອງການສໍາພາດ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່:

 

ນາງ Charlotte Hicks

IUCN
ໂທ: +856-21-216401 ຕໍ່ 124

 ມືຖື: +856-20 614 0051

ອີເມວ: charlotte@iucnlao.org

 

ນາງ ສຸຣິດາຮັກ ສາກົນນິຍົມ

World Bank

ໂທ: +856-21-450-010

ມືຖື: +856-20 222 1332

ອີເມວ: ssakonhninhom@worldbank.org

 
Permanent URL for this page: http://go.worldbank.org/ZZHQL99QZ0