รายงานตามติดเศรษฐกิจไทย มิถุนายน 2553

ยังมีอีกที่: English
th_econjune2010_380x150
สาระสำคัญ
  • ธนาคารโลกปรับการคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในปี 2553 ลงไปอยู่ที่ร้อยละ 6.1
  • ธนาคารโลกระบุว่า  การเจริญเติบทางเศรษฐกิจของไทยนั้นมีปัจจัยหลักมาจากความต้องการสินค้าจากต่างประเทศ เปรียบเสมือนเครื่องบินที่มีเพียงเครื่องยนต์เครื่องเดียวคอยขับเคลื่อน
  • ดังนั้น ผลกระทบจากสถานการณ์การเมืองในช่วงที่ผ่านมาต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) จึงค่อนข้างจำกัด อย่างไรก็ตาม การที่มีแรงงานจำนวนมากในภาคเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมก็อาจทำให้ผลกระทบทางสังคมจากวิกฤตการณ์ทางการเมืองมีมากกว่าผลกระทบต่อจีดีพี
  • ยังไม่มีใครสามารถคาดการณ์ได้ว่า ความขัดแย้งทางการเมืองจะส่งผลเช่นไรต่อเศรษฐกิจไทยในระยะยาว  และเนื่องจากการส่งออกยังเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ทำให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวได้ในระยะสั้น สถานการณ์โลกจึงเป็นปัจจัยที่สำคัญยิ่งต่อแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปีนี้และปีหน้า
  • สถานะทางการเงินการคลังของไทยโดยรวมยังแข็งแกร่ง หนี้สาธารณะยังอยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้ เงินทุนสำรองระหว่างประเทศก็อยู่ในระดับสูงพอที่จะต้านทานแรงกดดันจากภายนอกได้เป็นอย่างดี  นอกจากนี้ ภาวะการเงินของบริษัทเอกชนรวมทั้งสถาบันการเงินไทยด้วยก็ยังจัดว่าเข้มแข็งอยู่  
  • กระนั้นก็ตาม ภาครัฐจำเป็นที่จะต้องเร่งบรรเทาความเหลื่อมล้ำในสังคม  อีกทั้งเสริมสร้างรากฐานแห่งการเจริญเติบโตอันจะยังประโยชน์แก่ทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งทำได้โดยการโยกย้ายแรงงานไปสู่ภาคส่วนอื่นๆ ของประเทศนอกเหนือไปจากการผลิต  
  • ธนาคารโลกแนะนำว่า การลงทุนในการศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้ไทยก้าวไปสู่จุดนั้นได้  
  • การพัฒนาเครื่องยนต์ที่สองมาช่วยสร้างสมดุลย์ให้แก่การเจริญเติบโตของประเทศนั้นจะเกิดขึ้นได้หากแรงงานไทยมีศักยภาพพอที่จะปฏิบัติงานซึ่งมีความซับซ้อนหรือมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น การทำเช่นนั้นต้องอาศัยแรงงานที่มีทักษะและการศึกษาสูง จึงจำเป็นยิ่งที่ภาครัฐจะต้องส่งเสริมให้แรงงานไทยสามารถเข้าถึงการศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้โดยง่าย รวมทั้งพัฒนาคุณภาพของการศึกษาให้ตอบสนองต่อความต้องการของภาคเศรษฐกิจที่แท้จริง  

ดาวน์โหลด บทสรุป  (360kb pdf)
ดาวน์โหลด รายงานฉบับเต็ม ภาษาอังกฤษ


back to top

title_report_th
 บทสรุป  (360kb pdf)
บทที 2 ภาพรวมเศรษฐกิจมหภาค(1.79mb pdf)
 บทที่ 3 ส่วนแบ่งและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน (816kb pdf)
  
title_data_th
th_highlight_graphs177_thai
ดาวน์โหลดแผนภูมิและรูปภาพต่างๆ
  
title_video_th
highlight-image-frederico_thai
คลิกเพื่อชมรายการ Newsline สัมภาษณ์นักเศรษฐศาสตร์ธนาคารโลก นายเฟรดเดอริโก้ จิล ซานเดอร์ (รายการข่าวภาษาอังกฤษ)
  
title_discuss_th
Blog Highlight
บล็อกของเฟรดเดอริโก้ จิล ซานเดอร์:
ปลาหมึกพอลพยากรณ์เศรษฐกิจไทย: เคลื่อนไหวด้วยหนวดเส้นเดียว

อ่านบล็อกที่นี่ 

  
title_journalists_th

ติดต่อ
พิชญา ฟิตต์ส
(02) 686-8324
Pfitts@worldbank.org 
Permanent URL for this page: http://go.worldbank.org/J4U0DOB640