Hội nghị CG nhóm tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam

Cũng có ở: English

 

T?ng quan v? quan h? d?i tác1

6 tháng 12 năm 2011
Hội nghị Nhóm tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam 
Hà Nội, Việt Nam 

 

 

Hội nghị nhóm tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam (CG) với sự tham gia của các đại biểu của Chính phủ Việt Nam và đại diện của khoảng 50 các nhà tài trợ song phương và đa phương cho Việt Nam.

Các tổ chức phi chính phủ Việt Nam và quốc tế, các đại diện của Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam tham gia hội nghị với tư cách quan sát viên. Hội nghị là một diễn đàn cho các cuộc thảo luận giữa chính phủ Việt Nam và các nhà tài trợ cho phát triển về các vấn đề chính sách kinh tế, chiến lược giảm nghèo và hiệu quả sử dụng vốn ODA.

Hội nghị chính thức được tổ chức hàng năm, thường là vào tháng 12. Từ năm 1999 hội nghị đã được tổ chức tại Việt Nam và tất cả các hội nghị trong tương lai cũng được dự định tổ chức tại Việt Nam. Ngoài hội nghị chính thức này, từ năm 1998 hội nghị giữa kỳ không chính thức cũng đã được tổ chức tại Việt Nam thường là vào tháng 5 hoặc tháng 6 hàng năm.

Đoàn đại biểu chính phủ Việt Nam tham gia hội nghị bao gồm đại diện cấp cao của các bộ và cơ quan chính phủ trọng yếu như Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Hội nghị Nhóm tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam do Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng Giám đốc quốc gia của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam đồng chủ toạ.
 

 

Thông cáo báo chí của các hội nghị trước đây:

 


Last updated: 2010-12-15
Permanent URL for this page: http://go.worldbank.org/7U4GNURJN0