Doanh nghiệp vừa và nhỏ

QUAN HỆ ĐỐI TÁC HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ VÀ
PHÁT TRIỂN KHU VỰC TƯ NHÂN

Cập nhật hoạt động, tháng 12/2007

Liên hệ:

Nguyễn Văn Trung - Cục Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ, Bộ Kế hoạch Đầu tư

 

 

I. Tiến triển trong các hoạt động của Chính phủ nhằm thúc đẩy phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ/khu vực tư nhân 

1.1. Mô hình một cửa trong đăng ký thành lập doanh nghiệp

- Để giảm bớt thời gian và tiền bạc cho các doanh nghiệp và doanh nghiệp vừa và nhỏ khi đăng ký thành lập doanh nghiệp, tháng 2/2007, Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính và Bộ Công an đã ban hành Thông tư liên Bộ số 02/2007 hướng dẫn cơ chế phối hợp trong thực hiện các thủ tục đăng ký hoạt động, đăng ký thuế và khắc dấu cho các doanh nghiệp.

- Thông tư một cửa nhằm mục đích thiết lập một cơ chế linh hoạt cho các doanh nghiệp tuân thủ các quy định thủ tục để gia nhập thị trường và phối hợp hoạt động của ba cơ quan sau đây ở cấp tỉnh: cơ quan đăng ký thành lập doanh nghiệp, cơ quan thuế, và cơ quan công an. Dựa trên khung cơ chế này, các tỉnh sẽ tự đề ra kế hoạch thực hiện để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp. Mô hình một cửa đã giảm thời gian đăng ký thành lập doanh nghiệp từ 22 ngày xuống còn 15 ngày.

1.2. Triển khai cổng thông tin doanh nghiệp:

- Tháng 2 năm nay, Bộ KH&ĐT/ASMED đã triển khai cổng thông tin doanh nghiệp đóng vai trò cửa ngõ để cung cấp cho cộng đồng doanh nghiệp các thông tin về những cơ quan hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, quy chế kinh doanh, tư vấn kinh doanh cơ bản, hiệp hội doanh nghiệp (
www.business.gov.vn). Sau khi triển khai cổng thông tin doanh nghiệp, số người truy cập đã tăng đáng kể từ 33,884 lượt người vào tháng 2 lên 45,564 lượt người vào tháng 4. Hiện tại, bình quân mỗi ngày có 16,000 lượt người truy cập cổng thông tin doanh nghiệp. Cổng thông tin được cập nhật hàng ngày với các tin tức và sự kiện mới. Công việc hiện tại đang được chú trọng là quảng bá trang web đến các doanh nghiệp và cập nhật thông tin về các điều kiện cấp phép và hoạt động kinh doanh.

1.3. Triển khai kế hoạch phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ giai đoạn 2006-2010:

Kế hoạch phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ giai đoạn 2006-2010 được triển khai từ tháng 10 năm ngoái, và đến nay đã đạt được nhiều thành tựu với 7 nhóm biện pháp chính như sau: 

Nhóm 1: Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính và Bộ Công an đã ban hành thông tư liên Bộ số 02/2007 hướng dẫn cơ chế phối hợp trong thực hiện các thủ tục đăng ký thành lập, đăng ký thuế và khắc dấu cho doanh nghiệp, đồng thời chuẩn bị các kế hoạch tăng cường cải cách đăng ký doanh nghiệp. Viện Quản lý kinh tế trung ương – Bộ KH&ĐT đã kiểm tra đánh giá các vấn đề nảy sinh sau 6 tháng thực hiện Luật Doanh nghiệp. Bộ Tư pháp hiện đang xúc tiến triển khai một số nội dung như Luật phá sản, và quy định về giao dịch có bảo đảm.
Bộ Khoa học Công nghệ đã thiết lập một khung Chất lượng Sản phẩm và thiết kế một Chương trình hỗ trợ phát triển sở hữu trí tuệ cho các doanh nghiệp trong giai đoạn 2005-2010. Bộ NN&PTT đã hoàn chỉnh kế hoạch hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong ngành nông lâm nghiệp giai đoạn 2007-2010.

Nhóm 2: Bộ TN&MT đã tiến hành một số hoạt động như: nghiên cứu và hội thảo đối thoại về tiếp cận đất đai; hệ thống đăng ký đánh giá và giao dịch đất đai; nghiên cứu cơ bản về quản lý đất đai. Bộ TN&MT cũng đã triển khai thí điểm ba Văn phòng Đăng ký Sở hữu đất đai.

Nhóm 3: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã trình Chính phủ xem xét dự án về một số giải pháp tín dụng cho các địa phương khó khăn và Chính phủ đã ban hành nghị quyết số 06/2006/NQ-CP ngày 4/5/2006 để hướng dẫn thực hiện. Bộ Tài chính cũng đã soạn thảo một cơ chế cấp các khoản vay ưu đãi cho các vùng khó khăn và dự kiến trình lên Chính phủ xem xét trong thời gian tới.

Nhóm 5: Bộ KH&ĐT tiếp tục quản lý và điều phối Chương trình Đào tạo Hỗ trợ Nhân lực cho các Doanh nghiệp vừa và nhỏ, theo Quyết định 143/2003/QĐ-TTg cho giai đoạn 2004-2008.

Nhóm 7: UBND một số tỉnh đã thành lập Ban Điều phối thực hiện Kế hoạch phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ, trực thuộc UBND, ví dụ như tại Hà Nội, TP. HCM, Hải Phòng, Trà Vinh, Lào Cai, Bình Dương, Thái Nguyên, Hải Dương, Bắc Ninh. Các tỉnh khác đang trong quá trình xây dựng Kế hoạch phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ, và thành lập Ban điều phối. ASMED hiện đang cùng với Tổng cục Thống kê nghiên cứu sửa đổi Nghị định 90 và định nghĩa về doanh nghiệp vừa và nhỏ.

II. Tiến triển trong hoạt động của các nhà tài trợ nhằm thúc đẩy phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ và khu vực tư nhân

- MPDF đã tiếp tục thí điểm đơn giản hóa thủ tục đăng ký kinh doanh tại Bắc Ninh. Công việc này cũng đang được triển khai ở hai tỉnh khác. Tại Bắc Ninh, mô hình dịch vụ một cửa hoạt động rất hiệu quả, phối hợp cả ba khâu đăng ký thành lập, đăng ký mã số thuế và khắc dấu. Theo quy trình này, doanh nghiệp chỉ cần đến 3 lần và tổng thời gian làm thủ tục đã giảm xuống chỉ còn 7 ngày. Đợt khảo sát khách hàng lần thứ nhất đã cho thấy mức độ hài lòng cao của các doanh nghiệp. Chính quyền địa phương hiện đang lập kế hoạch tiến hành một chiến dịch phổ biến thủ tục đăng ký, bao gồm phổ biến trên truyền hình, phân phát các tập sách hướng dẫn nhỏ, v.v. MPDF đã xây dựng một sổ tay hướng dẫn cải cách thủ tục đăng ký kinh doanh, trong đó mô tả quy trình đăng ký, để các Sở KH&ĐT khác sử dụng. Tài liệu này sẽ được hoàn chỉnh sớm trong thời gian tới. 

- Sau khi xử lý quy trình thủ tục đăng ký kinh doanh, MPDF đã bắt đầu công tác đơn giản hóa thủ tục cấp phép đầu tư (bao gồm cấp phép xây dựng, lấy đất, v.v.), và đã hoàn thành một khảo sát về các vấn đề hiện tại xung quanh điều kiện tiếp cận đất đai ở 12 tỉnh thành. Ý tưởng ở đây là tiến hành thí điểm ở một tỉnh để có thể tiến tới cải cách trong toàn quốc. Tuy nhiên, việc nhân rộng thí điểm sang các tỉnh thành khác và tăng quy mô vẫn là một thách thức lớn.

- UNIDO đã tích cực hỗ trợ Bộ KH&ĐT/ASMED chuẩn bị phê duyệt Thông tư liên Bộ số 02/2007/TTLT-BKH-BTC-BCA ngày 27/2/2007 về hướng dẫn cơ chế phối hợp cho các cơ quan xử lý thủ tục đăng ký thành lập, đăng ký thuế và cấp phép khắc dấu cho các doanh nghiệp được đăng ký và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp nói trên. Nhà tài trợ này cũng thông báo khả năng phê duyệt một dự án trợ giúp kỹ thuật cho Bộ KH&ĐT trong thời gian tới để Cải cách Đăng ký kinh doanh ở Việt Nam, nhằm vận hành và mở rộng một hệ thống đăng ký kinh doanh thống nhất trong toàn quốc, trong đó sẽ kết hợp thống nhất các khâu đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế, thống kê và cho phép khắc dấu. Các đặc điểm của hệ thống này gồm có: đăng ký trực tuyến, sử dụng mẫu thống nhất, mã số đăng ký kinh doanh duy nhất cho mỗi doanh nghiệp đăng ký theo Luật Doanh nghiệp, chia sẻ thông tin điện tử giữa Bộ KH&ĐT, Tổng cục Thống kê, Bộ Tài chính và Bộ Công an, và đảm bảo khả năng truy cập các thông tin hợp lệ và cập nhật của các doanh nghiệp đã đăng ký trên toàn quốc. Dự án trợ giúp kỹ thuật của UNIDO sẽ xây dựng năng lực cho các Văn phòng Đăng ký kinh doanh ở tất cả 64 tỉnh thành trong năm 2009.

- Chương trình hỗ trợ khu vực tư nhân của Bộ KH&ĐT/EU (VPSSP) đã chia sẻ biện pháp tiếp cận theo nhu cầu để cải cách kinh doanh ở Hải Phòng (đăng ký đầu tư), Đà Nẵng (cấp phép sử dụng đất và xây dựng) và Cần Thơ (đăng ký kinh doanh một cửa). Các yếu tố chính để đạt tiến triển ở đây gồm có: sự hỗ trợ từ cấp cao, các hội thảo về tuân thủ thủ tục, các chiến dịch đăng ký kinh doanh, và quan điểm hợp lý hơn và hướng tới khách hàng nhiều hơn của các cán bộ nhà nước xử lý các quy trình thủ tục kinh doanh. VPSSP hiện đang mở rộng hoạt động hỗ trợ sang 3 tỉnh thí điểm khác là Long An, Hòa Bình và Huế. Về lĩnh vực hỗ trợ cụ thể cho ngành, chương trình hiện đang xúc tiến thúc đẩy ngành giao thông (Hải Phòng), du lịch (Đà Nẵng) và xây dựng (Cần Thơ). Để hỗ trợ thị trường các dịch vụ phát triển kinh doanh (BDS), các bên cung cấp dịch vụ và bên khách hàng được khuyến khích gặp gỡ nhau (ví dụ như trong ngành thủy sản ở Đà Nẵng). Các công ty giao thông vận tải ở Hải Phòng cũng được hỗ trợ xây dựng hiệp hội để liên kết tốt hơn với các khách hàng quốc tế. Một hoạt động mang tính sáng tạo (theo các ví dụ của Phòng Thương mại Công nghiệp Chiang Mai) đang được triển khai bằng cách liên kết các nhà cung cấp dịch vụ phát triển kinh doanh (BDS) với nhau để thực hiện các mục đích marketing tập thể, và công nhận các lợi thế so sánh của họ dù vẫn đảm bảo tiềm năng cạnh tranh.

- Chương trình BSPS của Bộ KH&ĐT/DANIDA đã hoàn thành hai nghiên cứu về môi trường kinh doanh và đánh giá tiềm năng tăng trưởng của tỉnh. Các biện pháp can thiệp tiếp theo (ví dụ như với ngành trồng hoa ở Lâm Đồng) bao gồm cả hoạt động hỗ trợ cho các hiệp hội kinh doanh. Ở cấp quốc gia, một hoạt động đang được tiến hành là phát triển một hệ thống để giúp các doanh nghiệp Việt Nam đáp ứng các khiếu nại chống bán phá giá mà họ ngày càng gặp phải nhiều hơn.

- VNCI đang phát triển hai thí điểm ở cấp tỉnh để thử nghiệm thông lệ cải cách kinh doanh. Để bắt đầu, một Nhóm công tác cấp Sở gồm 20 người đã được thành lập ở Hải Dương (tiếp theo sẽ là Tiền Giang). MCG hiện đang hỗ trợ quá trình xây dựng năng lực. VNCI cũng đang xem xét một khung đánh giá kết quả hoạt động để so sánh các tỉnh trên cơ sở bằng chứng. Việc này nhằm mục đích bổ trợ cho đánh giá Chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh hàng năm (PCI). Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Tổng cục Thống kê và WB đang thảo luận về việc hợp lý hóa các chỉ số cho khung đánh giá này cùng với khảo sát môi trường đầu tư.

- Bộ KH&ĐT/GTZ tập trung hỗ trợ cho 6 “trụ cột hoạt động”: 1. Đăng ký kinh doanh: cổng thông tin doanh
nghiệp mới được triển khai ở Hưng Yên, tài liệu tham khảo: CD-ROM: GTZ và cải cách môi trường kinh doanh ở Việt Nam, tờ rơi: Cổng thông tin doanh nghiệp, cửa ngõ vào Hưng Yên, xem thêm trên
 www.hungyen.gov.vn/business. 2. Du lịch: thách thức khi triển khai thực hiện các quy hoạch tổng thể của các tỉnh dù được xây dựng tốt (ở 3 tỉnh). 3. Thúc đẩy đầu tư. 4. Thúc đẩy khởi đầu kinh doanh: những khó khăn trong xác định nhóm mục tiêu và tìm ra “người sở hữu” tổ chức. 5. Các vùng công nghiệp sinh thái: dự kiến hội thảo phổ biến thông tin ở Hưng Yên về quản lý tác động môi trường từ các cơ sở công nghiệp. 6. Đối thoại công tư: GTZ sẽ đề xuất cấu trúc danh mục kiểm kê chung có tính so sánh giữa các chương trình hỗ trợ, nhằm mục đích xây dựng một hướng dẫn đơn giản cho các nhà tài trợ.

- Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam (VCCI)-Tổ chức lao động quốc tế (ILO)/PRISED đã có các hoạt động trong những lĩnh vực sau: 1. Các sản phẩm/công cụ: a) xuất bản tập sách đào tạo Hiểu biết về Kinh doanh (bằng tiếng Việt), về các kiến thức liên quan đến kinh doanh cho học sinh lớp 10–11 trường phổ thông, b) sắp xuất bản: sổ tay hướng dẫn cho các giảng viên Hiệp hội Kinh doanh nhỏ (bằng tiếng Việt), c) sổ tay đào tạo chính sách sẽ được soạn thảo và dạy thử trong tháng 6/tháng 7 để tăng cường năng lực cho chính quyền địa phương nhằm hiểu rõ và chủ trì hoạt động cải cách. 2. Các cơ quan/tổ chức: VCCI sẽ bắt đầu giai đoạn II của PRISED theo phương thức thực hiện toàn quốc vào ngày 1 tháng 8. Trợ giúp kỹ thuật của ILO sẽ giảm bớt quy mô. 3. Đánh giá giữa kỳ: PRISED đã được đánh giá bởi một nhóm tư vấn gồm 2 chuyên gia trong nước và 1 chuyên gia quốc tế. Kết quả đánh giá chủ yếu sẽ dẫn đến những điều chỉnh về quy mô và trọng tâm của dự án, cũng như các phương thức hợp tác mới giữa các đối tác cấp tỉnh, SME PC của VCCI và các chi nhánh của VCCI trong giai đoạn II (từ tháng 8/07 đến tháng 7/09).

• Dự án Trung tâm phát triển doanh nghiệp Việt Nam - Ấn Độ (VIEDC) tiếp tục đạt thành công trong Chương trình Đào tạo Nhân lực Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ, với một số lượng lớn các doanh nghiệp vừa và nhỏ, và các đối tượng có tiềm năng kinh doanh, được đào tạo về hoạt động doanh nghiệp và quản lý doanh nghiệp.

III. Diễn đàn của các tỉnh

Nhận thức được những thay đổi do hội nhập với Tổ chức Thương mại Thế giới, chính phủ Việt Nam đã công nhận tầm quan trọng của cấp tỉnh và đang thúc đẩy phân cấp và trao quyền nhiều hơn cho các tỉnh. Với thực tế là các rào cản thương mại bị xóa bỏ và các công ty trong nước có ít cơ hội được bảo vệ bởi biên giới quốc gia hơn, vai trò của các tỉnh đã trở nên quan trọng hơn. Nhận thức rõ điều này, ASMED đã phối hợp với một số nhà tài trợ tích cực (USAID, EU, GTZ, UNIDO, IFC, DANIDA, SNV…) tổ chức “Diễn đàn của các tỉnh – Hợp tác để tăng trưởng” trong hai ngày 15-16/11/2007 tại Hà Nội.

Diễn đàn đã kết nối 180 đại diện từ các cơ quan nhà nước cấp địa phương và trung ương, các viện nghiên cứu, các hiệp hội doanh nghiệp, giới truyền thông đại chúng, và các tổ chức tài trợ nhằm học hỏi lẫn nhau và trao đổi các thông lệ tốt nhất về quản lý điều hành kinh tế. Diễn đàn được thiết kế gồm hai phiên họp toàn thể, và một số phiên họp nhóm, với chương trình rộng bao gồm những vấn đề nóng hổi như Hội nhập với toàn cầu – Hoạt động ở địa phương: Phân cấp và chính sách phát triển khu vực tư nhân, các cơ hội và thách thức từ việc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới, quy hoạch sử dụng đất và phân bổ đất, đơn giản hóa thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, thúc đẩy thương mại và đầu tư và đơn giản hóa thủ tục đầu tư. Các chủ đề về các dịch vụ phát triển kinh doanh (BDS) trên cơ sở thu phí và các sáng kiến trong các đối thoại Công – Tư cũng đã thu hút sự chú ý của các đại biểu tham dự diễn đàn.

Với một loạt các chủ đề như đã nói ở trên, Diễn đàn đã đánh dấu một bước tiến trong các hoạt động của SMEPG và trong sự phối hợp giữa Chính phủ với cộng đồng tài trợ.


 
Permanent URL for this page: http://go.worldbank.org/MJQXJQGO50