Hai dự án do Cục Đường bộ Việt Nam, PMU 18 và các Ban quản lý dự án địa phương quản lý với nguồn vốn WB: Có dấu hiệu bất thường, nhưng không có bằng chứng gian lận và tham nhũng của quan chức PMU 18

Cũng có ở: English

Liên hệ:

WB: Nguyễn Hồng Ngân (84-4) 934 6600 -234
nnguyen5@worldbank.org

Bộ Giao thông Vận tải: Ông Hà Khắc Hào
Phó vụ trưởng Vụ Kế hoạch Đầu tư
Tel: 9426009

Hà Nội ngày 28/5/2007 – Hôm nay, ngày 28/5/2007, Bộ GTVT chủ trì, phối hợp cùng Văn phòng quốc gia của Ngân hàng Thế giới tại Hà Nội tổ chức cuộc họp báo công bố Kết quả Đánh giá chi tiết việc thực hiện dự án Giao thông Nông thôn 2 (RTP2) và dự án Nâng cấp hệ thống đường bộ (RNIP) Việt Nam do Ngân hàng Thế giới tài trợ.

Đây là một cuộc kiểm tra, nghiên cứu đánh giá độc lập do Cơ quan Liêm chính nội bộ của Ngân hàng Thế giới tiến hành từ tháng 5 đến tháng 9/2006 tại Việt Nam, được khởi xướng sau vụ việc Ban Quản lý PMU 18.

Bộ GTVT cũng như các cơ quan phía Việt Nam không can thiệp, tham gia vào quá trình nghiên cứu, đánh giá, những kết quả cũng như nội dung của bản báo cáo này.

Mục đích của cuộc nghiên cứu này là tìm ra những sơ hở, yếu kém trong hệ thống quản lý dự án để đưa ra giải pháp khắc phục hữu hiệu, đồng thời nhằm xác định liệu có thể đã xảy ra những tham nhũng lãng phí ở hai dự án quan trọng này.

Đánh giá cũng nêu rõ và nhấn mạnh rằng các kết quả kiểm tra, nghiên cứu, các phát hiện trong báo cáo không nhằm mục đích quy kết trách nhiệm cho cá nhân hay tổ chức nào và không được sử dụng làm căn cứ để tiến hành bất cứ thủ tục tố tụng hành chính, dân sự hay hình sự nào.
Kết quả kiểm tra cho thấy không có bằng chứng nào về sự gian lận hay tham nhũng của cán bộ PMU 18, và các dự án đã đạt được những kết quả như dự kiến, mang lại hiệu quả kinh tế xã hội tích cực.

Tuy nhiên, đánh giá này chỉ ra những thiếu sót trong việc kiểm soát quản lý một cách minh bạch và có trách nhiệm, ví dụ như thiếu hệ thống kế toán thống nhất. Đánh giá cũng chỉ ra những dấu hiệu  bất thường như Đơn rút vốn có thông tin chưa chính xác, hay thời gian thanh toán quá dài.

Đánh giá cũng chỉ ra những mặt còn tồn tại, sai sót, yếu kém trong thủ tục đấu thầu, quản lý tài chính, thực hiện dự án ở các mức độ khác nhau ở mỗi cấp quản lý trong hai dự án này.
Theo đánh giá này, các dấu hiệu bất thường chủ yếu diễn ra ở các Ban Quản lý dự án của các tỉnh tham gia dự án. Những dấu hiệu bất thường này bao gồm các hành vi , làm sai lệch, chưa tuân thủ đầy đủ thủ tục của Ngân hàng Thế giới và gây ảnh hưởng đối với việc trao hợp đồng. Đánh giá cũng cho rằng chất lượng thi công một số hạng mục  công trình nhìn chung chưa đạt đúng tiêu chuẩn , đặc biệt là trong dự án Giao thông nông thôn 2.

Ông Martin Rama, Quyền Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam cho biết: “Đánh giá đã chỉ ra  các yếu kém về hệ thống trong việc thực hiện hai dự án trên. Chúng tôi sẽ không tuyên bố đấu thầu sai quy định và không yêu cầu phải điều tra thêm mặc dù Ngân hàng Thế giới vẫn bảo lưu khả năng đó nếu có vấn đề gì xảy ra trong tương lai. Nhưng chúng tôi thấy cần phải rút ra bài học từ Đánh giá này.”

Từ những phân tích, đánh giá đó, rút kinh nghiệm từ hai dự án trên, Đánh giá đưa ra một số khuyến nghị về các biện pháp ngắn hạn và trung hạn mà Ngân hàng Thế giới sẽ phối hợp cùng phía Việt Nam thực hiện. Giải pháp ngắn hạn bao gồm xây dựng một kế hoạch hành động phòng chống tham nhũng, lãng phí trong các dự án ODA thuộc Ngành giao thông ở Việt Nam và củng cố hệ thống quản lý tài chính của các Ban quản lý dự án. Giải pháp trung hạn bao gồm tăng cường thể chế về việc xử lý các khiếu kiện và đẩy mạnh cung cấp thông tin về dự án cho công chúng để nâng cao hiệu quả giám sát cộng đồng.

Tại buổi họp báo công bố Đánh giá này, Thứ trưởng bộ Giao thông Vận tải, ông Nguyễn Hồng Trường phát biểu: “Bộ GTVT và các tỉnh sẽ xem xét kỹ báo cáo này. Trong thời gian qua Chính phủ Việt Nam và Bộ GTVT đã có nhiều cải tiến căn bản trong công tác quản lý đầu tư để chấn chỉnh. Một số bất cập trong Dự án Giao thông nông thôn 2 đã được rút kinh nghiệm trong Dự án Giao thông Nông thôn 3, mà Ngân hàng Thế giới và Chính phủ Việt Nam vừa ký hai tuần trước. Chúng tôi sẽ xem xét rất kĩ những  kiến nghị của Đánh giá này để áp dụng vào những dự án trong tương lai”
Bộ GTVT đánh giá cao các khuyến nghị được nêu trong Đánh giá này.

Bộ GTVT, các cơ quan của Chính phủ Việt Nam, cùng với các chuyên gia, nhân viên của Văn phòng quốc gia của WB tại Việt nam đã thống nhất sẽ cùng nhau hợp tác, đánh giá những phát hiện về yếu kém được chỉ ra trong thời gian tới để việc thực hiện các dự án chương trình hợp tác tiếp theo giữa VN và WB được tốt hơn và hiệu quả hơn.

“Chúng tôi sẽ tăng cường hợp tác với Chính phủ để có các hệ thống tốt hơn để quản lý và thực hiện các dự án ODA và các dự án đầu tư công.” Ông Martin Rama nói thêm.

Những phát hiện trong Đánh giá không gây tác động hay ảnh hưởng bất lợi đến chính sách hợp tác của WB với chính phủ Việt Nam,  khẳng định  cam kết của WB hỗ trợ Việt Nam trở thành nước có thu nhập trung bình.

Hợp tác giữa WB và Chính phủ Việt nam sẽ tiếp tục theo tinh thần Chiến lược Hợp tác quốc gia giai đoạn 2007 - 2011 mới được phê chuẩn hồi đầu năm nay. Những cột mốc trong quá trình hợp tác gần đây và sắp tới bao gồm Hiệp định về dự án GTNT 3 ký ngày 17/5/2007; thương thảo về Chương trình Tín dụng Xoá đói giảm nghèo lần thứ 6 ngày 21/5/2007; Phê duyệt Dự án cải thiện Cơ sở hạ tầng Giao thông vùng Đồng bằng Sông Cửu Long;  Hội nghị Tư vấn Nhóm các Nhà tài trợ giữa kỳ ngày 01/6/2007 sẽ do Chính phủ và  WB đồng chủ trì và một loạt các khoản vay ưu đãi trị giá 465 triệu USD sẽ được phê chuẩn vào các ngày từ 21-26 tháng 6 tới.

Hướng tới tương lai, cả hai phía cam kết tăng cường hợp tác vì một Việt Nam phát triển giàu mạnh, bền vững, ổn định và hoà bình.

Ðánh giá Chi tiết tình hình thực hiện Dự án - Hai dự án Giao thông do Ngân hàng Thế giới tài trợ - Kết luận và Diễn giải (PDF file, 101 KB)
Permanent URL for this page: http://go.worldbank.org/9NRVZ0CWB0