Ngân hàng Thế giới và Việt Nam ký khoản vay 500 triệu đô la Mỹ nhằm cải cách đầu tư công của Việt Nam

Cũng có ở: English

Liên hệ: 
Tại Hà Nội: Nguyễn Hồng Ngân
(+84-4) 3934-6600, Ext. 234, nnguyen5@worldbank.org

 

Hà nội, 30/12/2009 – Ngân hàng Nhà nước Việt nam và Ngân hàng Thế giới (NHTG) hôm nay ký kết thỏa thuận tín dụng cho khoản vay lớn nhất của NHTG cho Việt Nam từ trước đến nay và cũng là khoản vay đầu tiên từ Ngân hàng Tái Thiết và Phát Triển Quốc Tế (IBRD) thuộc nhóm Ngân hàng Thế giới.

Lễ ký kết đánh dấu một bước tiến của Việt Nam tới mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập trung bình vào năm 2010 vì IBRD là một cơ quan cho vay lãi suất thấp của Ngân hàng Thế giới nhằm giảm nghèo ở các nước có thu nhập trung bình hoặc các quốc gia nghèo nhưng có uy tín tín dụng. Cho tới nay, tất cả các khoản hỗ trợ của Ngân hàng Thế giới cho Việt Nam đều từ nguồn tín dụng ưu đãi không lãi suất cho các nước nghèo nhất thế giới (IDA).

Khoản vay mới được thông qua này là khoản vay chính sách phát triển với tổng giá trị là 500 triệu đô la Mỹ để hỗ trợ chương trình cải cách đầu tư công tại Việt Nam.

Bà Victoria Kwakwa, Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam phát biểu: “Đầu tư công vẫn là một động lực quan trọng cho phát triển của Việt nam, chiếm tới hơn 30% tổng vốn đầu tư và 12,6% GDP. Cải cách đầu tư công là một quá trình lâu dài và thiết yếu cho sự phát triển ngày càng cao của Việt Nam. Các biện pháp cải cách đưa ra trong chương trình này là rất quan trọng, tuy nhiên cũng có một số thách thức lớn, đáng chú ý là chương trình nghị sự cải cách doanh nghiệp nhà nước. Chúng tôi khuyến khích Chính phủ tiếp tục thực hiện cải cách và rất vui khi được hỗ trợ họ kịp thời cả về tài chính và kỹ thuật.”

Mục tiêu chính của chương trình vay vốn này, bao gồm hai khoản vay mà đây là khoản vay thứ nhất, là để hỗ trợ một loạt các giải pháp chính sách hứa hẹn sẽ củng cố hoạt động đầu tư công ở Việt Nam. Tạo ra một nền tảng cho một khuôn khổ pháp lý hoạt động tốt giúp quản lý đầu tư công hiệu quả, củng cố chu trình của dự án, cải thiện tính minh bạch, giám sát và đánh giá dự án và hỗ trợ đối tác công-tư cũng là mục tiêu các dự án này đề ra.

Các lĩnh vực dự kiến được cải thiện trong khuôn khổ chương trình cải cách cũng được thảo luận rộng rãi với nhiều đối tác phát triển, bao gồm rà soát về môi trường cho các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng từ nguồn vốn công, quản lý môi trường, chuẩn bị và thẩm định dự án, đấu thầu, quản lý tài chính công, khuôn khổ pháp luật cho khối tư nhân tham gia đầu tư cơ sở hạ tầng, và giám sát và đánh giá dự án.

*************

Thông tin thêm cho biên tập

Chi tiết về khoản vay:

  • Tổng số tiền: 500 triệu đô la Mỹ
  • Thời gian ân hạn: 10 năm
  • Thời hạn vay: 25 năm
  • Phí quản lý : 0,25% tổng số tiền vay.
  • Lãi suất: LIBOR (6 tháng) theo đơn vị tiền vay cộng biên độ vay dao động (0,17%)

 Để biết thêm thông tin về Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam xin truy cập website: www.worldbank.org/vn

 

 
Permanent URL for this page: http://go.worldbank.org/SZU6Q8BAZ0