Bất bình đẳng giới thu hẹp, nhưng Việt Nam vẫn còn nhiều thách thức, theo báo cáo của World Bank

Cũng có ở: English

Ngày 13 tháng 12 năm 2011 - Báo cáo “Đánh giá Giới tại Việt Nam”, mới được Ngân hàng Thế giới công bố, phân tích và đánh giá các vấn đề giới ở Việt Nam trên ba bình diện: Nghèo đói và an sinh xã hội; Việc làm và sinh kế; Tham gia hoạt động chính trị. Ở mỗi bình diện, Việt Nam đều đã đạt được những kết quả nhất định nhưng vẫn còn nhiều bất cập, cụ thể:

0_womenworking

1. Nghèo đói và an sinh xã hội

- Chênh lệch giới tính trong tình trạng nghèo đói là nhỏ, nhưng phụ nữ lớn tuổi, đặc biệt là tại các vùng nông thôn, lại chiếm đa số trong người nghèo.
- Khoảng cách về giới tại cấp giáo dục tiểu học đã được xóa bỏ và nữ giới đã bắt kịp, thậm chí còn vượt qua nam giới trong giáo dục sau phổ thông, trừ ở một số nhóm dân tộc thiểu số. Nhưng vẫn còn sự phân biệt lớn về giới về các ngành học.
- Các chỉ số sức khỏe của phụ nữ đã được cải thiện đáng kể, nhưng những vấn đề về HIV và AIDS và bạo lực trên cơ sở giới vẫn ở mức cao.
- Tỷ lệ chênh lệch giới tính khi sinh đã tăng từ 106 bé trai/100 bé gái năm 1999 lên đến 111 bé trai/100 bé gái năm 2009.

2. Việc làm và sinh kế

- Chênh lệch giới về tỷ lệ tham gia lực lượng lao động và thu nhập đã được cải thiện đáng kể. Thù lao của phụ nữ hiện bằng 75% của nam giới – chênh lệch này thấp hơn nhều nước Đông Á khác. Tuy nhiên, vẫn tồn tại những khác biệt về giới và có thể gây rủi ro cho phụ nữ.
- Phụ nữ thường làm các công việc dễ bị tổn thương hơn, như công việc tự do và việc gia đình không được trả lương – hai loại công việc được xem là “không phải việc làm tử tế”.

3. Tham gia hoạt động chính trị

- Mặc dù tỷ lệ đại diện của nữ giới trong Quốc hội khá cao so với chuẩn khu vực và có một ủy viên nữ trong Bộ Chính trị, nhưng có những dấu hiệu cho thấy phụ nữ không có tiếng nói ngang bằng trong các diễn đàn xã hội. Thực tế, tỷ lệ nữ tham gia Quốc hội giảm từ 27,3% nhiệm kỳ 2002-2007 xuống 24,4% trong nhiệm kỳ hiện tại.
- Không chỉ nhiều nam giới có thái độ phản đối khi phụ nữ nắm giữ các vị trí lãnh đạo mà ngay cả nữ giới cũng có thái độ này.
- Cam kết bình đăng giới chỉ được thể hiện bằng lời nói nhưng không bằng biện pháp cụ thể. Quy định tuổi về hưu của nữ giới là 55 so với 60 của nam giới không chỉ buộc phụ nữ phải chấp dứt sự nghiệp sớm hơn nam giới mà còn có tác dụng dây chuyền đến các phương diện khác của nghề nghiệp.

Từ những phân tích thực tế trên, báo cáo đưa ra một loạt khuyến nghị nhằm giúp Việt Nam tiếp tục hướng tới bình đẳng giới:

- Tăng cường thực hiện Luật Bình đẳng Giới và Chiến lược Quốc gia về Bình đẳng Giới - Tăng cường sự tham gia của nam giới khi giải quyết các vấn đề về giới - Tăng cường cả số lượng lẫn chất lượng nghiên cứu dữ liệu phục vụ cho công tác theo dõi và phân tích các vấn đề giới - Sửa lại chương trình giáo dục, tài liệu, sách giáo khoa để thúc đẩy bình đẳng giới -Thúc đẩy sự đáp ứng toàn diện, đa ngành để giải quyết vấn đề bạo lực trên cơ sở giới - Tăng cường hoạt động đào tạo và các cơ chế khuyến khích phụ nữ tham gia vào nhiều ngành nghề khác nhau
- Giải quyết vấn đề gánh nặng công việc gấp đôi đối với phụ nữ thông qua cải thiện cơ sở hạ tầng và hỗ trợ chính sách
- Quy định tuổi nghỉ hưu bắt buộc cho nam giới và nữ giới như nhau
- Xây dựng năng lực để phụ nữ được trao quyền và tham gia vào đời sống xã hội

Tải báo cáoPermanent URL for this page: http://go.worldbank.org/30A2BQKPC0