Việt Nam và Ngân hàng Thế giới

Cũng có ở: English

TỔNG QUAN 
     
 

Trong những năm qua, Việt Nam là một mô hình phát triển đáng học tập vì đã giúp hàng triệu người vượt khỏi ngưỡng nghèo đói, và đảm bảo lợi ích của nền kinh tế thị trường được phân bổ tương đối đồng đều cho mọi tầng lớp xã hội. Việt Nam đã tạo ra một lượng lớn công ăn việc làm ở khu vực tư nhân, tỉ lệ trẻ em nam và nữ đi học đã gần nhau hơn, và hoàn toàn có khả năng đạt được các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỉ vào năm 2015.

Ðọc thêm

 Vietnam Map sm 
   

 Bản đồ tương tác

 

TÌM HIỂU THÊM

Giới thiệu chung (48kb pdf)
Những diễn biến phát triển chính, những thử thách tương lai và hỗ trợ của Ngân hàng Thế giới cho Việt nam.

Chiến lược Hợp tác Quốc gia
Kế hoạch phát triển nhiều năm của Ngân hàng Thế giới cho Việt Nam, theo ưu tiên của Chính phủ.

Trang web về Chiến lược Hợp tác Quốc gia
Chiến lược hợp tác quốc gia với Việt nam với những điểm chính trong năm năm tới được xây dựng có sự phối hợp chặt chẽ với chính phủ Việt nam và các nhà tài trợ khác.

Báo cáo Tiến độ Thực hiện Chiến lược Hợp tác Quốc gia
Báo cáo này đánh giá việc thực hiện chiến lược hợp tác quốc gia giữa kỳ của Nhóm Ngân hàng Thế giới năm tài khóa 07-11 với Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

 

CHÚNG TÔI LÀ AI
 
 Ngân hàng Thế giới hỗ trợ các nước như thế nào?
 Tham gia với chúng tôi
 Liên hệ
 

BÁO CÁO
Vietnam Overview Publication and Reports
 Báo cáo Quan hệ Đối tác 2010 (pdf)
 Điểm lại - Báo cáo Cập nhật Kinh tế Việt Nam 
 Báo cáo Phát triển Việt Nam
Báo cáo cập nhật tình hình Đông Á & Thái Bình Dương*
  

Thêm

   

DỰ ÁN & KẾT QUẢ
VN reliable electricity
 Kết quả dự án phát triển tại Việt Nam
 
 

Tìm dự án 

  

 Thêm

SỐ LIỆU & THỐNG KÊ
 
Các chỉ số chính:
pdf  30k | xls 239k
 Dữ liệu nhanh
 Tóm tắt dữ liệu
 Theo chủ đề
  

Thêm

   

Last updated: 2011-06-23
Permanent URL for this page: http://go.worldbank.org/BQUNUQ24E0