Click here for search results

Commentaries

Nov 16, 2012OPED: Development Aid in a Changing World (Commentary)
Jul 06, 2012Financat e shëndosha publike janë thelbësore për rritjen ekonomike të Shqipërisë - Koment nga Kseniya Lvovsky, Përfaqësuese e Përhershme e Zyrës së Bankës Botërore në Shqipëri dhënë gazetës “Shqip", në 6 korrik 2012 (Commentary)
Jul 06, 2012Sound public finances are critical for Albania’s growth - Op-ed by Kseniya Lvovsky, World Bank Country Manager to daily "Shqip" on July 6, 2012 (Commentary)
Jun 28, 2012Ç’po ndodh me varfërinë në Shqipëri - Koment nga Kseniya Lvovsky, Përfaqësuese e Përhershme e Zyrës së Bankës Botërore në Shqipëri dhënë gazetës “Shqip” (Commentary)
Jun 28, 2012What is happening with poverty in Albania - Op-ed by Kseniya Lvovsky, World Bank Country Manager to daily "Shqip" (Commentary)
Apr 16, 2012OPED: Europe is distracted by endless firewall talk (Commentary)
Mar 08, 2012OPED: Women: Let's Not Leave It to the Next Generation (Commentary)
Mar 05, 2012Interview of Kseniya Lvovsky, World Bank Country Manager to "Monitor" magazine (Commentary)
Jan 25, 2012OPED: A blueprint for Germany to save the eurozone (Commentary)
Jan 13, 2012OPED: Empowering Citizen Cartographers (Commentary)
Dec 09, 2011Mbi gjithçka njeriun në këtë prag të Vitit të Ri - Koment nga Kseniya Lvovsky, Përfaqësuese e Përhershme e Zyrës së Bankës Botërore në Shqipëri dhënë gazetës “Shqip” (Commentary)
Dec 09, 2011Putting People First: A New Year Carol - Op-ed by Kseniya Lvovsky, World Bank Country Manager to daily "Shqip" (Commentary)
Sep 19, 2011Op-Ed: Empowering Women Powers Nations (Commentary)
Sep 10, 2011A solution to property rights should be right for all Albanians - Op-ed by Kseniya Lvovsky, World Bank Country Manager to daily "Shqip" (Commentary)
Sep 10, 2011Zgjidhja e të drejtës së pronës duhet të jetë e drejtë për gjithë shqiptarët - Koment nga Kseniya Lvovsky, Përfaqësuese e Përhershme e Zyrës së Bankës Botërore në Shqipëri dhënë gazetës “Shqip” (Commentary)
Sep 07, 2011Intervistë e Kseniya Lvovsky, Përfaqësuese e Përhershme e Bankës Botërore në Shqipëri për revistën "Dialogu Qeveri - Donator", Qershor 2011 (Commentary)
Sep 07, 2011Interview of Kseniya Lvovsky, World Bank Country Manager for the Government Donor Dialogue Newsletter - June 2011 (Commentary)
Jul 27, 2011Interview of Kseniya Lvovsky, World Bank Country Manager to Planet TV (Commentary)
Jul 27, 2011Intervistë nga Kseniya Lvovsky, Përfaqësuese e Përhershme e Zyrës së Bankës Botërore në Shqipëri dhënë Planet TV (Commentary)
Jul 23, 2011Planning without cutting - Op-ed by Kseniya Lvovsky, World Bank Country Manager to daily "Shqip" (Commentary)
« First 12 Last »Permanent URL for this page: http://go.worldbank.org/RUKGA2SYM0