Türkiye’de Kadınların İşgücüne Katılımı

Ayrıca şurada da bulunmaktadır: English
Female Report
KADINLAR
Türkiye'nin Kullanılmayan En Büyük Potansiyeli

Dünya Bankası ve Türkiye Hükümeti tarafindan yayınlanan yeni bir raporda, kadınların işgücüne katılımının önemli sosyal ve ekonomik faydalar yaratabileceği belirtiliyor.

Eğilimler ve Belirleyici Faktörler

Türkiye’deki işgücü piyasasının belirgin özelliklerinden birisi kadınların Avrupa standartlarına göre oldukça düşük İşgücüne Katılma (İGK) oranıdır... Devamı-> 

Neden Düşüyor?

Kentleşme ve tarımsal istihdamdaki azalma, Türkiye’de işi olan veya iş arayan kadınların oranındaki düşüşe katkıda bulunan iki temel faktördr... Devamı-> 

Neden Düşük?

Türkiye’den kadınların işgücüne katılımı uluslararası standartlara göre düşüktür ve bunun temel sebebi kentsel alanlardaki eğitim düzeyi düşük kadınlar arasındaki düşük katılım oranıdır... Devamı-> 

Ne Yapılabilir?

İlk kez iş arayanlar için iş fırsatlarının yaratılması: Müdahaleler özellikle okuldan işe geçenler için olmak üzere eğitim düzeyi düşük olan kadınların kayıtlı istihdamını teşvik etmeyi amaçlamalıdır...

Parasal açıdan karşılanabilir çocuk bakımı: Birçok kadın, çocukları için parasal açıdan karşılanabilir çocuk bakım olanaklarına erişim sağlanarak çalışmaya teşvik edilebilir. Bu, okul öncesi eğitim ve kamu/sübvansiyonlu çocuk bakım programları gibi erken çocukluk gelişimi (EÇG) programlarının geliştirilmesi yoluyla gerçekleştirilebilir...

Eğitime yapılan yatırımların sürdürülmesi: Yüksek öğretime erişim ile kadınların daha yüksek katılım seviyesi arasında bir ilişki bulunmaktadır. Mesleki Eğitim ve Öğretime yapılan yatırımlar, özelikle genç kızlar olmak üzere kadınları işgücü piyasasında iyi işler bulmaları için gereken beceriler ile donatarak onları işgücü piyasasına hazırlayabilir... Devamı-> 

Bu ortak rapor, Türkiye'de kadınların işgücüne katılma oranının, AB ve OECD ortalamalarından daha düşük olmasının ve bu katılım oranının düşmeye devam etmesinin nedenlerini sorguluyor. Rapor; Türkiye'de kadınlar için daha fazla ve daha iyi işler yaratmaya yönelik politikalar için bilgi kaynağı sunmayı amaçlıyor.  

— Kemal Madenoğlu, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı

Eksik bir takımla futbol oynayamayacağınız gibi, ülkeler de tüm vatandaşlarının potansiyelinden tam olarak yararlanamadıkları takdirde küresel olarak rekabet edemeyeceklerdir.

— Diego Angel-Urdinola, Dünya Bankası, raporun yazarlarından
Permanent URL for this page: http://go.worldbank.org/8ZGYBZQLU0