Dünya Bankası Araştırma ve Bilgi için Açık Erişim Politikasını Açıkladı ve Açık Bilgi Deposunu Kullanıma Açtı

Basın Bildirisi No:2012/379/EXTOP

WASHINGTON, 10 Nisan 2012 – Dünya Bankası bugün 1 Temmuz 2012 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere araştırma çıktıları ve bilgi ürünleri için yeni bir Açık Erişim politikası uygulayacağını açıkladı. Yeni politika Dünya Bankası bünyesinde bilgiye erişimi arttırmaya ve araştırmaların mümkün olduğunca geniş bir şekilde ulaşılabilir kılınmasını sağlamaya yönelik çabaları esas alıyor. Bu politikanın ilk aşaması olarak, Banka bugün yeni Açık Bilgi Deposunu kullanıma açtı ve bir dizi Creative Commons telif hakkı lisansını kabul etti.
 
Önümüzdeki yıl içinde aşamalı bir şekilde yaygınlaştırılacak olan yeni Açık Erişim politikası Banka’nın araştırma ve bilgilerin online ve ücretsiz olarak ulaşılabilir hale  getirilmesi uygulamasını resmileştiriyor. Artık herkes Banka’nın bilgi ürünlerini ve araştırma çıktılarının çoğunu ticari veya ticari olmayan amaçlar için ücretsiz olarak kullanabilecek ve dağıtabilecek.
 
Dünya Bankası Grubu Başkanı Robert B. Zoellick  konu ile ilgili olarak şunları söyledi:“Bilgi güçtür. Bilgilerimizi yaygın bir şekilde ve kolaylıkla ulaşılabilir hale getirmek, başkalarının dünyanın en zor sorunları için çözümler üretmesini sağlayacaktır. Yeni Açık Erişim politikamız giderek daha fazla dışarıya açılan Dünya Bankası’nın doğal evrim sürecinin bir göstergesidir."
 
Politika aynı zamanda kurumun Oxford University Press tarafından üçüncü taraf yayın anlaşmalarının hükümlerine uygun olarak yayınlanan iki dergisi —World Bank Research Observer (WBRO) ve World Bank Economic Review (WBER)— de dahil olmak üzere üçüncü taraf yayıncılar ile birlikte yayınlanan Banka araştırmaları için de geçerli olacaktır. Banka yayın ambargolarına uyacaktır ancak harici olarak yayınlanan Banka içeriklerinin kurumsal bilgi deposuna dahil edilmesi için geçecek sürenin zaman içinde azalmasını beklemektedir.
 
Yeni Açık Erişim Politikasını destekleyici olarak, Dünya Bankası, Banka tarafından yayınlanan içerik için bir Creative Commons Özellikleri (CC BY) telif hakkı lisansı uygulamasını kabul etmektedir. Bu lisans,  Creative Commons tarafından sunulan en kapsayıcı lisanstır. Bu uygulama, Banka’ya atıfta bulunulması kaydıyla herkesin Banka’nın yayınlanan çalışmalarını ticari amaçlar da dahil olmak üzere dağıtmasına, yeniden kullanmasına ve bunların başka çalışmalarda esas alınmasına izin vermektedir. CC BY lisansı Banka’nın etkisini en üst düzeye çıkarmasına ve aynı zamanda Banka’nın itibarının ve içeriğin bütünlüğünün korunmasına yardımcı olmaktadır.
 
Üçüncü taraf yayıncılar tarafından yayınlanan Dünya Bankası içeriklerine daha sıkı bir Creative Commons lisansı kapsamında Açık Bilgi Deposundan ulaşılabilecektir. Yeni telif hakkı uygulaması bugün yürürlüğe giriyor.
 
Banka’nın araştırma çıktılarının ve bilgi ürünlerinin çoğuna kurumun web sitesinden ve başka kanallar üzerinden ulaşmak mümkün olmakla birlikte, yeni Açık Bilgi politikası Banka içeriklerinin yaygınlaştırılmasında ve paylaşılmasında önemli bir yöntem değişikliği getirmektedir. Banka ilk kez araştırma ve bilgi ürünlerine yönelik toplulaştırılmış bir ortama sahip olacaktır ve burada üst veriler oluşturulacak, içeriğin bulunması ve kolaylıkla indirilmesi mümkün olacak, ve üçüncü taraflar bunları ücretsiz olarak kullanabilecek, yeniden kullanabilecek ve kendi çalışmalarında esas alabilecektir.
 
Creative Commons CEO’su Cathy Casserly konu ile ilgili olarak şunları söylüyor: “Banka’nın kalkınma bilgileri hazinesine serbest erişim sağlanması övgüyü hak eden bir girişimdir. Bu araştırmacılar için görünürlüğü, kullanımı ve çalışmaların etkisini arttırmaktadır. Kullanıcılar için ise, bilgi keşfine izin vermekte ve fikirlerin açık bir şekilde paylaşılmasını teşvik etmektedir.”
 
Politikanın çekirdeğini oluşturan Açık Bilgi Deposu, Dünya Bankası’nın araştırma çıktılarının ve bilgi ürünlerinin tamamının yeni ev sahibi konumundadır. Openknowledge.worldbank.org  adresinden ulaşılabilecek bilgi deposu halihazırda dünyanın tüm bölgelerinde çok çeşitli konularda 2009 ile 2012 yılları arasında yapılan çalışmaları içermektedir (2.100’den fazla kitap ve çalışma). Bunlar arasında Dünya Kalkınma Raporu ile diğer yıllık yayınlar, akademik kitaplar, uygulayıcı kılavuzları ve Banka’nın kamuoyuna açıklanan ülke çalışmaları ve analitik raporları yer almaktadır. Bilgi deposunda aynı zamanda Dünya Bankası’nın iki dergisinde –WBRO ve WBER- 2007 ile 2010 yılları arasında yayınlanan dergi makaleleri de yer almaktadır.
 
Bilgi Deposu yeni yayınlar ve araştırma ürünleri ile 2009 öncesinde yayınlanan içeriklerle düzenli olarak güncellenecektir. 2013 yılından itibaren, bilgi deposu aynı zamanda araştırmalar ile ilgili veri kümelerine bağlantılar sunacaktır. Çalışmaların büyük bir çoğunluğu İngilizce olarak yayınlanmakla birlikte, zamanla çalışmaların tercüme edilmiş versiyonları da eklenecektir. 
 
Açık Bilgi Deposu diğer bilgi depoları ile birlikte çalışma özelliğine sahiptir ve Dublin çekirdek üst veri standartlarına ve üst veri harmanlamaya yönelik Açık Arşiv Girişimlerine uyum sayesinde içeriğin optimal düzeyde bulunabilirliğini ve kullanılabilirliğini destekleyecektir.
 
Dünya Bankası Başkan Yardımcısı Caroline Anstey konu ile ilgili olarak şunları söylüyor: “Bu yeni politika, Açık Veri Girişimi ve çığır açan Bilgiye Erişim Politikası gibi Banka’yı daha açık hale getirmeye yönelik diğer çabalarımızın doğal bir uzantısıdır. İnternet erişimi olan herkes Dünya Bankası’nın bilgilerine daha fazla erişim olanağına sahip olacaktır. İnternet erişimi olmayanlar için ise, artık aracıların içeriklerimizi yeni dillerde, platformlarda ve ortamlarda yeniden kullanımı ve yeniden amaçlandırılması için sınırsız bir potansiyel mevcuttur ve bu da bilginin bundan yararlanabilecek herkese ulaştırılması sayesinde kalkınmanın daha fazla demokratikleştirilmesine katkıda bulunacaktır.”
 
Yeni Açık Erişim politikası ve Açık Bilgi Deposunun kullanıma açılması, Dünya Bankası’nın Açık Kalkınma Gündeminde yeni ve önemli bir adımdır. Bu yöndeki ilk iki girişim şunlardı:
 
•  Açık Veri Girişimi (Nisan 2010’da başlatıldı): 7.000’den fazla kalkınma göstergesine ve Dünya Bankası’nın projeleri ve sağladığı finansmanlar ile ilgili çok büyük miktardaki bilgiye serbest erişim sağlayan bir dizi reform, ve
•  Bilgiye Erişim Politikası (Temmuz 2010’da başlatıldı): Dünya Bankası’nın bilgileri kamuoyuna ulaştırmasında takip ettiği yöntemde çığır açan bir değişiklik.
 
İrtibat:
Washington: Yoko Kobayashi (202) 458-2624, ykobayashi2@worldbank.org
Yayın Talepleri için: Natalia Cieslik, (202) 458-9369, ncieslik@worldbank.org
 
Açık Bilgi Deposuna www.openknowledge.worldbank.org adresinden ücretsiz olarak ulaşılabilir.
Creative Commons hakkında daha fazla bilgiye www.creativecommons.org adresinden ulaşılabilir.
 
 
Bizi Facebook’ta ziyaret edin: http://www.facebook.com/worldbank
Twitter üzerinden güncel bilgilere ulaşın: http://www.twitter.com/worldbank
YouTube kanalımız: http://www.youtube.com/worldbank

 
Permanent URL for this page: http://go.worldbank.org/YGQ6MAY170