Açık Bilgi Deposu

Acik Bilgi Deposu

Açık Bilgi Deposu, Dünya Bankası’nın araştırma çıktılarının ve bilgi  ürünlerinin tamamının yeni ev sahibi konumundadır. Openknowledge.worldbank.org  adresinden ulaşılabilecek bilgi deposu halihazırda dünyanın tüm bölgelerinde çok çeşitli konularda 2009 ile 2012 yılları arasında yapılan çalışmaları içermektedir (2.100’den fazla kitap ve çalışma). Bunlar arasında Dünya Kalkınma Raporu ile diğer yıllık yayınlar, akademik kitaplar, uygulayıcı kılavuzları ve Banka’nın kamuoyuna açıklanan ülke çalışmaları ve analitik raporları yer almaktadır. Bilgi deposunda aynı zamanda Dünya Bankası’nın iki dergisinde –WBRO ve WBER- 2007 ile 2010 yılları arasında yayınlanan dergi makaleleri de yer almaktadır.
 
Bilgi Deposu yeni yayınlar ve araştırma ürünleri ile 2009 öncesinde yayınlanan içeriklerle düzenli olarak güncellenecektir. 2013 yılından itibaren, bilgi deposu aynı zamanda araştırmalar ile ilgili veri kümelerine bağlantılar sunacaktır. Çalışmaların büyük bir çoğunluğu İngilizce olarak yayınlanmakla birlikte, zamanla çalışmaların tercüme edilmiş versiyonları da eklenecektir.
 
Açık Bilgi Deposu diğer bilgi depoları ile birlikte çalışma özelliğine sahiptir ve Dublin çekirdek üst veri standartlarına ve üst veri harmanlamaya yönelik Açık Arşiv Girişimlerine uyum sayesinde içeriğin optimal düzeyde bulunabilirliğini ve kullanılabilirliğini destekleyecektir.

Konuyla ilgili basin bildirisi içın tıklayınız.
Permanent URL for this page: http://go.worldbank.org/IBCWURZG50