המשנה לראש הממשלה סילבן שלום נפגש עם בכירים מהבנק העולמי

متاح باللغة: English, Arabic

וושינגטון, 19 בפברואר 2012 -- המשנה לראש ממשלת ישראל והשר לפיתוח אזורי, סילבן שלום, נפגש אתמול עם בכירי הבנק העולמי כדי לדון במספר נושאים.

 

ישראל והבנק העולמי הסכימו להעמיק את שיתוף הפעולה עם ירדן ועם הרשות הפלסטינית בעניין תכנית בדיקת מובל המים ים סוף-ים המלח, כולל עמידה בלוח הזמנים המתוכנן להשלמת המחקרים והשימועים הציבוריים הנותרים. בכירים מהבנק העולמי ישובו לאזור בחודש הבא על מנת לסייע בכך.

 

התכנית לבדיקת מובל המים ים סוף-ים המלח, המתואמת על ידי הבנק העולמי, עודנה בשלבי הכנה. כל טיוטות המחקרים יהיו נתונים לשימוע ציבורי לפני קבלת ההחלטות בדבר היתכנות פרויקט מובל המים ים סוף- ים המלח, לרבות שלב ניסיוני ראשון.

 

חלק ניכר מעבודת המחקר נמצא בשלבי סיום. באתר האינטרנט של תכנית הבדיקה --www.worldbank.org/rds -- ניתן לעיין בדו"חות ראשוניים, טיוטות מחקרים ומחקרים מלאים, ובמידע על  תהליך ההתייעצות של התכנית. לפני שהתכנית תושלם, ייערך סבב נוסף של מפגשי שיתוף ציבור בישראל, ירדן והרשות הפלסטינית. ההערכה הנוכחית היא שהתהליך יסתיים במאי 2012.

 

ב-2008 השיק הבנק העולמי את תכנית הבדיקה על-פי קווי יסוד שגובשו במשותף על-ידי ישראל, ירדן והרשות הפלסטינית. המחקרים בודקים היבטים טכניים, כלכליים, כספיים, סביבתיים וחברתיים. כאשר תושלם התכנית, ייבחן המשך מעורבות הבנק העולמי, בכפוף לקבלת בקשה משלושת הצדדים.

 

עד אז, מחויב הבנק העולמי להמשיך ולתמוך בשלושת הצדדים במיזם אזורי חשוב זה.

 

מידע נוסף: דייל לאוטנבך (וושינגטון),
1-202-473-3405+
dlautenbach@worldbank.org

 

 
Permanent URL for this page: http://go.worldbank.org/GK584TIGA0