Click here for search results
Online Media Briefing Cntr
Embargoed news for accredited journalists only.
Login / Register

Dünya Bankası Teknoloji Kullanımı Ve Kullanıma Hakim Olabilmek İçin Gelişmekte Olan Ülkelerin Kapasitelerini Arttırmaları Gerektiğini Belirtiyor

Available in: Español, English, Deutsch, العربية, Français, 中文
Press Release No:2008/170/DEC

İletişim

In Washington: Merrell Tuck (202) 473-9516

Cep: (202) 415-1775

Mtuckprimdahl@worldbank.org

 

 

LONDRA, 9 Ocak 2008-  Gelişmekte olan ülkelerdeki hızlı teknolojik ilerleme, gelirlerin artmasını ve yoksulluk içinde yaşayan insanların 1990’da %29 olan oranının 2004’te %18’e düşmesini sağlamıştır. Global Economic Prospects 2008 [Global Ekonomik Beklentiler 2008Ü bu iyiye gidişe rağmen, zengin ve yoksul ülkeler arasındaki teknoloji uçurumunun hala çok büyük olduğunu ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik kapasitelerinin yeni teknolojiye uyum sağlamada zayıf kaldığını bildirmektedir.

 

Önde gelen Ekonomistlerden ve raporun ana yazarı Andrew Burns “1990 ve 2000’li yıllar arasında teknolojik ilerleme gelişmekte olan ülkelerde gelişmiş ülkelere kıyasla %40-%60 daha fazla artmistir” diye konuşmuştur. “Yine de ülkelerin önlerinde alacağı uzun bir yol var. Düşük gelirli ülkelerin teknoloji seviyelerindeki ilerleme yüksek gelirli ülkelerin seviyelerinin dörtte birine eşdeğer gelmektedir.  

 

“Gelişmekte olan Dünyada Teknolojinin Yayılması” başlıklı yazıda Dünya Bankası, yakın zamandaki ilerlemenin yabancı teknolojilere artan ilgiyi yansıttığını bildirmektedir. GSYİH olarak, teknoloji ithalatı ve direk yabancı yatırım seviyeleri 1990’lardan itibaren iki katına çıkmıştır. 

 

Dünya Bankası Gelişim Beklentileri Grubu, Direktör, Uri Dadush Genellikle göçmenler tarafından kolaylaştırılan yüksek gelirli ülkelerin artan ticaret ve yatırım temasları gelişmekte olan ülkelerin teknolojik gelişimlerine büyük katkı sağlamıştır. Fakat, sadece açıklık yeterli değildir. Gelişime ayak uydurabilmek için ülkelerin eğitim, idare, temel altyapılar ve göçmenlerle ilgili bağlantılarını güçlendirmeleri gerekmektedir” diye konuşmuştur.

 

Rapor ayrıca ülkelerdeki teknolojinin yayılma azlığının   çoğu ülkede toplam teknoloji rakamlarını gerilettiğini de belirtmektedir. Brezilya, Hindistan ve Çin’deki büyük merkezler ve önde gelen şirketler global teknoloji sınırına yakın çalışırken bu ülkelerdeki çoğu şirket yüksek üretim seviyesinin beşte birinin altında çalışmaktadır.

 

Rapora göre yabancı teknolojiye tamamen hakim olmak için artan kapasite, güçlendirilmiş dahili yetkinlikten ziyade düşük ücretleri istismar eden orta gelir düzeyindeki ülkelerde olduğu gibi  düşük gelirli ülkelerde de kritik seviyededir.

 

Diğer Önemli Noktalar  

 

·         Gelişmekte olan birçok ülke global teknolojik sınırına minimal seviyede katılım göstermektedir. Bu ülkelerin hızlı ekonomik ilerlemeleri hale hazırda var olan teknolojiyi edinmeleri ve uyarlamaları sonucu ortaya çıkmaktadır. Büyük teknoloji paylaşımına paralel olarak bu durumun devam edeceği sanılmaktadır. 

·         Günümüzde teknoloji ülkeler arasında daha hızlı yayılmaktadır. 1900’lü yılların başında yeni teknolojinin çoğu ülkeye ulaşması 50 yıl almıştı; bugün ise yaklaşık 16 yıl alıyor. 

·         Teknoloji ülkeler dahilinde daha yavaş yayılıyor. Birçok şehir ve önde gelen sektörler ekonominin diğer alanlarıyla kıyaslandığında teknoloji alanında daha teferruatlı teknolojiler kullanmaktadır. Örneğin Hindistan’ın kentsel kesiminde IT tabanlı hizmet sektörü son model teknoloji kullanırken ülkenin kırsal halkının %10’dan daha az bir bölümü 2007’de telefon kullanımına geçmiştir.  

·         Cep telefonları kullanımı gibi yeni teknolojilerin kullanımı hızlı bir artış göstermiştir. Yine de bazı teknolojiler yavaş bir şekilde yaygınlaşmıştır. Düşük gelir düzeyindeki ülkelerin dörtte üçünde 1000 kişiye 15 veya daha az bilgisayar düşmektedir. Diğer üçte birlik bölüm ise beşte birden daha düşük seviyeye eşdeğerdir.

·         Hükümetler, yurtiçi teknolojiyi yayma kanallarının geliştirilmesine birinci derecede öncelik tanımalıdırlar. Bunlar, ulaşım altyapısı ve R&D şubeleri kapasitesinin ileri yardım, test ve pazarlama vasıtasıyla pazarlara yönelmelerini de kapsamaktadır.

·         Zayıf temel altyapı sistemleri birçok ülkede uygulanabilecek teknoloji alanlarını kısıtlıyor. Politikalar, özel veya kamu sektörü tarafından yapılacak yollar ve elektrik gibi kritik etkileşim hizmetlerinin geniş çaplı mevcudiyetini garanti etmelidir. Africa Sahara’sında kırsal nüfusun sadece %8’ine elektrik ulaştırılabilmiştir.

·         Verimsiz veya düzensiz eğitim de ülkelerin teknolojiye ulaşımını kısıtlamaktadır. Basit teknolojilerin bile büyük etkileri vardır. Örneğin, ishal vakalarını önleyerek çocuk ölümlerini azaltmak ve temiz içme suyuna ulaşmayı sağlayan yağmur suyu toplama sistemlerinin inşası için oldukça basit yöntemler gerekmektedir.

 

Yayın yasağının bitişini takiben raporlar ve ilgili materyaller kamunun ulaşımına açılacaktır: http://www.worldbank.org/gep2008.

 

Global ekonomiyle ilgili etkileşimli tahminler http://www.worldbank.org/globaloutlook adresinde bulunabilir.  

 
Permanent URL for this page: http://go.worldbank.org/NM9U9LEBS0