Click here for search results
Online Media Briefing Cntr
Embargoed news for accredited journalists only.
Login / Register

Zoellick: Dünya Bankası yeni zorluklara göğüs germek için yeniden yapılanıyor

Available in: English, 中文, Español, ภาษาไทย, 日本語, العربية, Français, Bahasa (Indonesian), русский, Tiếng việt

İrtibat:
İstanbul: David Theis
(202) 203-0601
dtheis@worldbank.org

İSTANBUL, 06 Ekim 2009 – Dünya Bankası Grubu Başkanı Robert B. Zoellick, Dünya Bankası’nın daha etkili ve etkin bir kurum hale gelebilmesi ve aynı zamanda da hizmet ettiği gelişmekte olan ülkeler arasında daha fazla meşruiyet kazanabilmesi için iddialı bir reform programı yürüttüğünü söyledi.

Banka’nın İstanbul’daki Yıllık Toplantılarının açılışında yaptığı konuşmada Zoellick, Dünya Bankası’nın reformlarının, kalkınmanın etkililiğinin artırılması; hesap verebilirliğin ve iyi yönetişimin geliştirilmesi ve maliyet etkinliğin artırılmaya devam edilmesi üzerinde odaklanacağını söyledi.

Zoellick, Dünya Bankası Grubu’nun Guvernörler Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, “Değişen küresel ekonomiye hizmet edebilmek için, dünyanın atik, uyanık, yetkin ve sorumlu kurumlara ihtiyacı vardır. Dünya Bankası Grubu meşruiyetini, etkinliğini, etkililiğini ve hesap verebilirliğini geliştirecek ve BM, IMF, diğer Çok Taraflı Kalkınma Bankaları, donörler, sivil toplum ve giderek daha önemli kalkınma aktörleri haline gelen vakıflar ile işbirliğini daha da genişletecektir.” dedi.

Zoellick Dünya Bankası’nın kurulduğu 1944 yılındaki dünyanın bugünkü dünyadan farklı olduğunu belirtti ve sözlerine şöyle devam etti: “Kurum 44 ülke tarafından kurulmuştu, ama bugün üye sayısı 186’ya ulaştı. Bugünün gelişmekte olan ülkeleri o zamanlar hala sömürgeydi. Bu sistem artık çok geride kaldı ve 21. yüzyılın politik ekonomisi gelişmekte olan ülkelerin büyüyen rollerini yansıtan değişik bir düzen gerektiriyor. Bu ülkeler artık daha dengeli bir dünya ekonomisine yön verebilecek potansiyel ekonomik büyüme kaynakları haline gelmiştir.”

Zoellick, “Eğer gelişmekte olan ülkeler çözümün bir parçası ise, bu tartışmaların da bir parçası olmalıdırlar. Uluslararası sistem, 21. yüzyılın ekonomik gerçekliklerini temsil eden, büyüyen hissedarlarının rol ve sorumluluklarının farkında olan ve Afrika’ya daha fazla söz hakkı sağlayan bir Dünya Bankası Grubu’na ihtiyaç duymaktadır.” dedi.

Dünya Bankası hissedarlarının, gelişmekte olan ülkelere kurumdaki oy hakkının en az yüzde 47’sinin verilmesi sağlayacak reformları desteklediğini belirten Zoellick, hissedarların daha da ileri giderek gelişmekte olan ülkelere yüzde 50’lik bir hisse verilmesini sağlamaları gerektiğini söyledi.

Dünya çok hızlı bir şekilde değiştiğinden dolayı reformun kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Zoellick sözlerine şöyle devam etti: “Eski ekonomik düzen krizden önce değişime ayak uydurmak için uğraşıyordu. Bugünkü kriz ise derin uçurumları ve zorlayıcı ihtiyaçları gün yüzüne çıkardı. Bunu yakalama ve ilerleme zamanı gelmiştir.”

Başkan Zoellick tarafından Dünya Bankası’nın yönetişim yapısında yapılabilecek daha kapsamlı reformları incelemesi için geçtiğimiz sene kurulan ve başkanlığını eski Meksika Devlet Başkanı Ernesto Zedillo’nun yaptığı Üst Düzey Komisyon’un raporunu bu ayın sonlarında sunması bekleniyor.

Permanent URL for this page: http://go.worldbank.org/GDF4D9WOC0