Click here for search results
Online Media Briefing Cntr
Embargoed news for accredited journalists only.
Login / Register

วิกฤติการเงินโลกส่งผลให้การจัดตั้งธุรกิจใหม่ลดลง

Available in: العربية, Français
  • ธนาคารโลกเผยแพร่ผลการสำรวจการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่ซึ่งครอบคลุมประเทศต่าง ๆ มากที่สุดที่เคยมีการสำรวจมา
  • ผลการสำรวจพบว่า  มีการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่ในอัตราที่สูงในประเทศที่มีกฎหมายและกฎระเบียบที่มั่นคง มีกระบวนการจดทะเบียนที่ไม่ซับซ้อน และมีอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลต่ำ 
  • ในช่วงที่เกิดวิกฤติการเงินโลกนั้น อัตราการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่ลดลงในเกือบทุกประเทศ แต่ยิ่งตกต่ำเป็นพิเศษในประเทศที่มีการพัฒนาทางการเงินในระดับที่สูงกว่าและที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติการเงินมากกว่าประเทศอื่นๆ

 

2 ตุลาคม 2553 รายงานฉบับใหม่ของธนาคารโลกชี้ว่าการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่ในประเทศที่มีรายได้สูงนั้นลดลงอย่างรุนแรงในช่วงที่เกิดวิกฤติการเงินโลก   แต่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนักในประเทศที่มีรายได้ต่ำ

 

รายงานสถานะผู้ประกอบการของกลุ่มธนาคารโลกประจำปี 2553 (2010 World Bank Group Entrepreneurship Snapshots) ระบุว่า ทิศทางเศรษฐกิจในปี 2551-2552  ถูกกำหนดโดยวิกฤติการเงินโลกซึ่งปะทุขึ้นในประเทศที่พัฒนาแล้วก่อนประเทศอื่นและส่งผลต่อประเทศเหล่านี้อย่างรุนแรง ในประเทศที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติการเงินอย่างหนักหน่วงนั้น  การจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่อย่างเป็นทางการลดลงอย่างเห็นได้ชัดกว่าประเทศอื่นๆ  ยกตัวอย่างเช่นประเทศนิวซีแลนด์ มีบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งใหม่ทั้งสิ้น 47,897 บริษัทในปี 2552  ซึ่งลดลงถึงร้อยละ 35 จากจำนวนบริษัทที่จดทะเบียนใหม่ทั้งสิ้น 74,247 บริษัทในปี 2550  เช่นเดียวกับในบัลแกเรียและลิทัวเนีย

 

ในทางตรงกันข้าม การจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่กลับคงตัวในกลุ่มประเทศที่มีรายได้ต่ำหลายประเทศซึ่งไม่ถูกกระทบจากวิกฤติการเงินมากเท่ากับประเทศที่มีรายได้สูง ทั้งนี้เพราะประเทศเหล่านี้ตามปกติมีการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่ต่ำกว่าประเทศที่มีรายได้สูงอยู่แล้ว  จึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนักเมื่อเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจขึ้นในประเทศดังกล่าว   นอกจากนี้ในหลายปีที่ผ่านมา  บางประเทศได้เริ่มนำมาตรการใหม่ ๆมาใช้เพื่อปรับปรุงการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจให้ทันสมัยและสะดวกง่ายดายยิ่งขึ้น    นี่เป็นสาเหตุหนึ่งที่ช่วยบรรเทาผลกระทบดังกล่าวด้วยเช่นกัน

 

ตัวอย่างเช่นในบูร์กินาฟาโซ  ซึ่งเป็นประเทศกำลังพัฒนาประเทศหนึ่งในฝั่งตะวันตกของทวีปแอฟริกา  และเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกทะเล   หลังจากที่รัฐบาลได้นำการให้บริการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจแบบเบ็ดเสร็จครบวงจรมาใช้ จำนวนบริษัทที่จดทะเบียนใหม่ในปี 2552 ก็เพิ่มขึ้นเป็น 610 บริษัทจาก 581 บริษัทในปี 2550  ส่วนบราซิลและโมร็อกโกนั้นสามารถคงอัตราการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่ได้เช่นกัน

 

เราให้ข้อมูลหลักฐานแรกที่ชี้ให้เห็นว่าวิกฤติการเงินที่เกิดขึ้นได้ส่งผลให้จำนวนการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทที่จำกัดความรับผิดชอบ (limited liability firms) ลดลงอย่างรวดเร็วและรุนแรงเลโอนา เอฟ. แคลปเปอร์ ผู้เขียนรายงานร่วมกับ อิเนสซา เลิฟ ซึ่งเป็นนักเศรษฐศาสตร์อาวุโสในกลุ่ม Development Research ของธนาคารโลกทั้งสองคนกล่าวผลการศึกษายังแสดงให้เห็นว่าการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่นั้นมีสูงมากในประเทศที่ช่วยไม่ให้ผู้ประกอบการต้องเผชิญกับขั้นตอนทางราชการที่ซับซ้อนและล่าช้า   รวมทั้งมีบรรยากาศการลงทุนที่มั่นคง

 

รายงานนี้มีความสำคัญเพราะข้อมูลการสำรวจประชากรของสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นหนึ่งในข้อมูลจากอีกหลายๆ แหล่งได้แสดงให้เห็นว่าภาคธุรกิจเป็นแหล่งการสร้างงานที่สำคัญ

 

ในขณะที่ประเทศทั้งหลายกำลังหาวิธีกระตุ้นการสร้างงานในระหว่างที่วิกฤติการเงินกำลังดำเนินอยู่   การทำให้กฎหมายและกฎระเบียบมีความศักดิ์สิทธิ์และมั่นคง   การมีกฏระเบียบเกี่ยวกับการจ้างงานที่ยืดหยุ่น   การลดภาษีเงินได้นิติบุคคล  และการลดขั้นตอนการจดทะเบียนที่ซับซ้อนหรือล่าช้าจึงมีความสำคัญยิ่งขึ้นกว่าเดิมอีก อัสลี เดอเมียร์กุช-คุนท์ ผู้จัดการด้านการวิจัยอาวุโสของกลุ่ม Development Research ซึ่งรั้งตำแหน่งเป็นหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ประจำเครือข่ายการพัฒนาภาคการเงินและภาคเอกชนด้วยกล่าว  

 

การสรรค์สร้างพลังให้แก่ภาคธุรกิจนั้นยังสามารถเกิดขึ้นได้ถึงแม้ในภาวะที่เศรษฐกิจมหภาคจะย่ำแย่ก็ตาม

 

รายงานนี้พร้อมทั้งฐานข้อมูลประกอบที่พร้อมใช้ในการค้นคว้า  มีที่มาจากข้อมูลสถิติที่ได้จากหน่วยงานทะเบียนของทางการโดยตรงจาก 112 ประเทศ การสำรวจดังกล่าวซึ่งมีการจัดทำทุกๆสองปีนับตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมาได้รับการสนับสนุนโดยมูลนิธิอีวิง มาเรียน คอฟมาน

 

แม้การสำรวจครั้งนี้จะเป็นการสำรวจที่ครอบคลุมจำนวนประเทศมากที่สุดที่เคยมีมา  แต่การนำผลการสำรวจไปใช้ก็ยังต้องระมัดระวัง  เนื่องจากการสำรวจดังกล่าวครอบคลุมเฉพาะภาคธุรกิจที่เป็นทางการ  ถึงแม้ว่าภาคธุรกิจนอกระบบจะเป็นสัดส่วนที่สำคัญของเศรษฐกิจในประเทศกำลังพัฒนาก็ตาม  ยิ่งไปกว่านั้น  การสำรวจดังกล่าวเน้นสำรวจเฉพาะการจัดตั้งบริษัทแบบจำกัดความรับผิดชอบซึ่งมีคำนิยามและกฎระเบียบกำกับที่แตกต่างกันไปทั่วโลก  แทนที่จะเน้นที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดและบริษัทที่มีเจ้าของกิจการเพียงรายเดียว   

 

รายงานการสำรวจประจำปี 2553 นั้นแสดงให้เห็นว่าวิกฤติการเงินที่เกิดขึ้นนั้นกระทบการจัดตั้งธุรกิจอย่างไรบ้าง การจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่นั้นมีอัตราเพิ่มขึ้นทีละน้อยตั้งแต่ปี 2543 จนถึงปี 2550 แต่แนวโน้มดังกล่าวต้องสะดุดลงเมื่อวิกฤติการเงินก่อตัวขึ้นในปี 2551

 

การจัดตั้งธุรกิจใหม่เริ่มชะลอตัวลงในประเทศกำลังพัฒนาก่อนเป็นอันดับแรก  และจากนั้นเมื่อวิกฤติดังกล่าวขยายตัวกว้างขึ้นจึงกระทบประเทศอื่นๆ ในโลก   ในประเทศที่มีรายได้ปานกลางส่วนใหญ่จำนวนการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหม่ตกลงเป็นครั้งแรกในปี 2552   ซึ่งเมื่อถึงช่วงเวลาดังกล่าวก็เหลืออีกเพียงไม่กี่ประเทศเท่านั้นที่ไม่ได้รับผลกระทบใด ๆ จากวิกฤติการณ์ครั้งนี้

 

ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจแสดงให้เห็นว่า  การลดลงของธุรกิจเกิดใหม่ในประเทศที่มีผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศต่อหัวประชากร (GDP per capita) สูงนั้นจะรุนแรงกว่าในประเทศที่มีจีดีพีต่อหัวต่ำกว่า   แต่ตัวชี้วัดที่สำคัญกว่านี้คือการพัฒนาของตลาดการเงิน นั่นคือการลดลงของจำนวนธุรกิจเกิดใหม่ในประเทศที่ตลาดการเงินมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจมากกว่านั้นจะรุนแรงกว่าในประเทศอื่นๆ ที่ตลาดการเงินมีความสำคัญน้อยกว่า

 

นั่นอาจเป็นเพราะว่าเมื่อภาคการเงินมีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศใดประเทศหนึ่งมากเป็นพิเศษ   การถอนเงินทุนออกจากระบบจึงมักมีผลกระทบที่รุนแรงต่อธุรกิจเกิดใหม่ในประเทศนั้น ๆ มากกว่าในประเทศที่ภาคการเงินมีบทบาทน้อย    แต่ทั้งนี้ประเทศที่อยู่ในข่ายดังกล่าวมักมีจำนวนการสร้างธุรกิจมากกว่าประเทศอื่นอยู่แล้วตั้งแต่แรกเพราะผู้ประกอบการมีโอกาสเข้าถึงการเงินมากกว่า   จึงทำให้การจัดตั้งธุรกิจใหม่เป็นไปได้ง่ายกว่า   ผู้เขียนรายงานชี้ว่าในระยะยาวการพัฒนาภาคการเงินให้เข้มแข็งขึ้นจะส่งผลดีต่อการจัดตั้งธุรกิจมากกว่าผลเสีย

 

ประเทศที่พัฒนาแล้วมีการสร้างธุรกิจในจำนวนมากกว่าประเทศที่กำลังพัฒนา ทุกๆ ปีในประเทศที่พัฒนาแล้วมีการจดทะเบียนบริษัทใหม่ในอัตราโดยเฉลี่ย 4 บริษัทต่อประชากรที่ทำงานแล้ว 1,000  คน  ซึ่งจัดว่าสูงมากเมื่อเทียบกับประเทศที่มีรายได้ต่ำและปานกลางที่มีอัตราโดยเฉลี่ยต่ำกว่า 1 บริษัทต่อประชากรที่ทำงานแล้ว 1,000  คน

 

อะไรคือปัจจัยที่กระตุ้นการสร้างธุรกิจ รายงานนี้ชี้ว่าธรรมรัฐ  สภาวะแวดล้อมทางกฎหมายและกฎระเบียบราชการที่แข็งแกร่ง  และขั้นตอนทางราชการที่ไม่ซับซ้อนคือคำตอบ ตัวอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดก็คือ  การจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจนั้นสามารถทำได้อย่างรวดเร็วที่สุดในประเทศที่มีค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งธุรกิจต่ำที่สุด

* * * * * * * * *


Related News

เอเชียตะวันออกต้องปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจต่อไปหากต้องการเติบโตอย่างมั่นคงและต่อเนื่องPermanent URL for this page: http://go.worldbank.org/IQ0KK94QA0