Click here for search results

Hội nghị Nhóm Tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam 2011

Thúc đẩy Tái cơ cấu kinh tế và giảm nghèo
 
Begins:   Dec 06, 2011 
Ends:   Dec 06, 2011 

Hà nội, ngày 6 tháng 12 năm 2011
Địa điểm: Khách sạn Grand Plaza

Hội nghị nhóm tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam (CG) là Hội nghị hàng năm được tổ chức vào ngày 6 tháng 12 năm 2011 tại Hà Nội. Chủ đề chung của hội nghị lần này là “Thúc đẩy Tái cơ cấu kinh tế và giảm nghèo”.

Toàn cảnh CG 2011

Các chủ đề tập trung thảo luận tại hội nghị bao gồm:
• Tình hình kinh tế vĩ mô Việt Nam và Chương trình tái cơ cấu: Tình hình kinh tế vĩ mô Việt Nam năm 2011 và định hướng 2012. Một số định hướng về Chương trình Tái cơ cấu nền kinh tế, tái cơ cấu đầu tư công.
• Tái cơ cấu khu vực Tài chính – Ngân hàng.
• Bảo đảm an sinh xã hội và giảm nghèo: Đô thị hóa, nhập cư và chính sách ứng phó.
• Báo cáo kết quả của Diễn đàn cấp cao Busan, Đối thoại Chống tham nhũng, Diễn đàn Doanh nghiệp.

Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF), một hoạt động gắn với Hội nghị CG dành cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước sẽ được Tổ chức Tài chính Quốc tế - thành viên của Nhóm Ngân hàng Thế giới – đồng tổ chức với Bộ Kế hoạch và Đầu tư vào ngày Thứ sáu, 2 tháng 12 năm 2011. Với chủ đề “Giai đoạn mới cho tăng trưởng cạnh tranh”, Diễn đàn năm nay tập trung vào các chủ đề sau:
• Cảm nhận về Môi trường Đầu tư của các hiệp hội doanh nghiệp trong nước và nước ngoài
• Tóm tắt tình hình kinh tế xã hội Việt Nam năm 2011 và phương hướng phát triển năm 2012
• Báo cáo từ các Nhóm Công tác của VBF

Nhóm tư vấn các nhà tài trợ cho Việt nam bao gồm các thành viên của chính phủ Việt nam, các đại diện của các nhà tài trợ song phương và đa phương, và các tổ chức phi chính phủ. Đoàn đại biểu Chính phủ, dự kiến do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu, bao gồm đại diện cao cấp của các bộ ngành. Đồng Chủ tịch của Hội nghị Nhóm tư vấn các nhà tài trợ cho Việt nam là Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ông Bùi Quang Vinh và Giám đốc Ngân hàng thế giới tại Việt Nam, Bà Victoria Kwakwa. Hội nghị năm 2010 được tổ chức tại Hà nội, Việt Nam ngày 7-8 tháng 12 năm 2010.

Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF)  là một kênh đối thoại có tổ chức, mang tính xây dựng giữa Chính phủ và Cộng đồng doanh nghiệp tại Việt Nam nhằm xây dựng một môi trường kinh doanh thuận lợi, thu hút đầu tư và kích thích tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Diễn đàn do Tổ chức Tài chính Quốc tế - thành viên Nhóm Ngân hàng Thế giới – và Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp tổ chức. Các đồng Chủ tịch của Diễn đàn Doanh nghiệp là Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư, Võ Hồng Phúc, Giám đốc Ngân hàng thế giới tại Việt Nam, Victoria Kwakwa, và Giám đốc khu vực của Tổ chức Tài chính Quốc tế tại Việt Nam, Lào, Campuchia và Thái Lan, Simon Andrews.

Chương trình Hội nghị Nhóm tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam 2011:

8:00 -8:30                Khai mạc
• Bộ trưởng Bộ Kế hoạch đầu tư  Bùi Quang Vinh, đồng chủ trì Hội nghị, phát biểu khai mạc
• Bà Victoria Kwakwa, Giám đốc Ngân hàng thế giới tại Việt Nam, đồng chủ trì Hội nghị CG phát biểu khai mạc 
8:30 -  9:00            Phát biểu của các đối tác phát triển
9:00  – 10:15Tình hình kinh tế vĩ mô của Việt Nam
• Tình hình kinh tế vĩ mô Việt Nam năm 2011 và định hướng 2012. Một số định hướng về Chương trình Tái cơ cấu nền kinh tế, tái cơ cấu đầu tư công.
• Phát biểu của IMF
• Kinh nghiệm tái cơ cấu khu vực Tài chính – Ngân hàng của Malaysia
10:15 - 10:45Phát biểu của Thủ tướng Chính phủ
11:00 –11:30          Tái cơ cấu khu vực Tài chính – Ngân hàng
• Báo cáo của Chính phủ
11:30 – 12:30• Thảo luận về tình hình kinh tế vĩ mô của Việt Nam
• Thảo luận cơ cấu khu vực Tài chính – Ngân hàng
14:15 –   16:00 Các động lực giảm nghèo mới
• Đô thị hóa, di cư và nghèo đói/phản ứng chính sách
• Thảo luận
16:30 – 17:15 Báo cáo
• Kết quả Diễn đàn Doanh nghiệp
• Kết quả của Hội nghị Busan HLF
• Kết quả Diễn đàn Chống tham nhũng
17:15 –17:30  Phiên bế mạc
• Bà Victoria Kwakwa, Giám đốc NHTG tại Việt Nam, đồng chủ trì Hôi nghị CG phát biểu tổng kết Hội nghị
• Ông Bùi Quang Vinh, Bộ trưởng Bộ KHDT, đồng chủ trì Hội nghị CG, phát biểu kết luận Hội nghị
17:30 – 18:00Họp báo (thông cáo báo chí) Permanent URL for this page: http://go.worldbank.org/ID68DMV5G0